สามแม่ครัว คว้ารางวัล สุดยอดแบรนด์ทรงพลังแห่งปี 

สามแม่ครัว คว้ารางวัล สุดยอดแบรนด์ทรงพลังแห่งปี 

นายเกรียงสิน เต็มสุนทร [ขวาผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารกระป๋อง ตราสามแม่ครัว รับมอบรางวัล 

THE MOST POWERFUL BRANDS OF THAILAND 2022 ครั้งที่ 6 ในประเภทแบรนด์ที่ แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุด ในกลุ่มสินค้าประเภท ปลากระป๋อง จาก ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ [ซ้ายอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย