แม็คโคร ปลุกธุรกิจโฮเรก้าไทย จัด มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหาร-อุปกรณ์ ครั้งที่ 15

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำโดย  นาง เสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร (ที่ 5 จากซ้าย) , นาย ธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจค้าส่ง แม็คโคร ประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) และ นางสาว ธัญมาส วรชาติ ประธานคณะกรรมการจัดงาน แม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 15 (ที่ 3 จากขวา)

แม็คโคร จัดมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 15 ปลุกธุรกิจโฮเรก้าไทย รับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฟื้นตัว

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำโดย  นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร (ที่ 5 จากซ้าย) , นายธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจค้าส่ง แม็คโคร ประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) และ นางสาวธัญมาส วรชาติ ประธานคณะกรรมการจัดงาน แม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 15 (ที่ 3 จากขวา)

ร่วมเปิดงาน มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “HoReCa Redefined พลิกแนวคิด ปรับธุรกิจ เติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด” เพื่อช่วยจุดประกายความคิด และสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจโฮเรก้า ให้มีไอเดียใหม่ๆ พร้อมปรับตัวรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และการกลับมาของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจที่มีความสำคัญกับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจโดยรวมของไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ที่ 4 จากขวา) เป็นประธานเปิดงาน ณ ฮอลล์ 6-7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี