เมืองไทยประกันชีวิต ถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2565

เมืองไทยประกันชีวิต ถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2565

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ นางยุพา ล่ำซำ เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2565 เพื่อนำปัจจัยไปใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดคงคาราม ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

โดยมีนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายภูมิชาย ล่ำซำ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางภคินีนาถ ติยะชาติ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสิริลักษณ์ รัตนไชย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส รวมถึงผู้บริหารและพนักงานบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้มีจิตศรัทธา บริษัทคู่ค้า ลูกค้า เข้าร่วมในพิธี

ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบเงินบริจาคผ้าป่าการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดคงคาราม (อินทราชผดุงศิลป์) โดยมีนางสาวทอปัด พัฒนะสายสกุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ วัดคงคาราม ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี