แม็คโคร เดินหน้าขยายสาขา พร้อมชูโมเดล สนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่น

แม็คโคร ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจค้าส่งเคียงข้างสังคมไทย เดินหน้าขยายสาขา พร้อมจับมือสถาบันการศึกษา ชูโมเดลสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่น

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร เปิดเผยว่า การเปิดสาขา แม็คโคร อุตรดิตถ์ นับเป็นการเปิดสาขาใหม่ ที่เน้นความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งการเพิ่มศักยภาพเกษตรกร โดยโครงการอุตรดิตถ์โมเดล เกิดขึ้นจากการที่แม็คโคร ร่วมมือกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ก่อตั้งโรงคัดบรรจุสินค้าเกษตร เพื่อช่วยเกษตรกรรายย่อยในท้องถิ่นให้มีโรงคัดบรรจุสินค้าที่ได้มาตรฐาน GMP เพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตเติบโตและแข่งขันได้

ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ ประสบปัญหาไม่มีโรงแพ็กสินค้าของตนเอง จึงต้องส่งสินค้าไปตรวจสอบและคัดบรรจุในพื้นที่อื่น ทำให้ต้นทุนเพิ่ม หรือเสียโอกาสในการขาย สร้างผลกระทบกับรายได้และวิถีชีวิตของเกษตรกร แม็คโครเล็งเห็นความสำคัญและศักยภาพของสินค้าเกษตรท้องถิ่น

จึงมีนโยบายสนับสนุนในทุกพื้นที่ พร้อมเดินหน้าโครงการ “แม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย” เพื่อความก้าวหน้าและการเติบโตที่ยั่งยืน สำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์มีสินค้าเกษตรที่สำคัญ อาทิ ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์  ผักสลัดออร์แกนิก หน่อไม้ไผ่บง สับปะรดห้วยมุ่น และลองกอง ที่ส่งเข้าแม็คโคร สาขาอุตรดิตถ์และใกล้เคียง

ทั้งนี้ การเปิดแม็คโคร อุตรดิตถ์ เป็นสาขาที่ 148 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งสาขาดังกล่าว มีขนาดพื้นที่ขาย 5,000 ตารางเมตร พร้อมสินค้าคุณภาพมากกว่า 10,000 รายการ อีกทั้งยังเปิดพื้นที่หน้าสาขาให้เอสเอ็มอีผู้ผลิตสินค้าโอท็อป ผู้ผลิตสินค้าชุมชนรายย่อยในจังหวัด มาจำหน่ายสินค้าในช่วงการเปิดสาขาด้วย

ไม่เพียงเท่านั้น แม็คโคร ยังเดินหน้าพัฒนาแรงงานท้องถิ่นให้มีทักษะและความมั่นคงในอาชีพ โดยเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ผ่านการทดลองปฏิบัติงานจริงในสาขา สร้างโอกาสและรายได้ให้เยาวชนที่สนใจในสายงานธุรกิจค้าส่งค้าปลีก นอกจากนี้ ในการเปิดสาขาของแม็คโครยังมีเป้าหมายสำคัญคือการจ้างงานท้องถิ่น โดยการเปิดแม็คโครสาขาอุตรดิตถ์ในครั้งนี้ ได้รับพนักงาน ซึ่งเป็นคนในพื้นที่มากถึง 75%

“เรามุ่งหวังที่จะให้การขยายสาขาของแม็คโคร สร้างการเติบโตให้ท้องถิ่นไปพร้อมกัน ผ่านการทำงานร่วมกับส่วนราชการ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และเกษตรกรในพื้นที่ สอดคล้องกับพันธกิจของเรา ในการเป็นคู่คิดธุรกิจ และเคียงข้างสังคมไทย เพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ” นางเสาวลักษณ์ กล่าว