GED รุดลงพื้นที่สนับสนุน อบต. ในภาคเหนือและอีสาน เตรียมรับมือฝุ่น PM2.5 พุ่งช่วงฤดูหนาว

GED รุดลงพื้นที่สนับสนุน อบต. ในภาคเหนือและอีสาน เตรียมรับมือฝุ่น PM2.5 พุ่งช่วงฤดูหนาว

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่า ฤดูหนาวปีนี้ อากาศจะหนาวเย็นกว่าปีที่แล้วนั้น หน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดทางภาคเหนือและอีสานหลายแห่ง ได้เริ่มเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ เพื่อปลอดภัยจากอากาศที่จะหนาวเหน็บและ ค่าฝุ่นพิษ PM2.5 ที่จะกลับพุ่งสูงในช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินหายใจ ได้รุดลงพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมาและเชียงใหม่เพื่อให้การสนับสนุนด้วยการมอบยาและอุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็น รวมถึงให้คำแนะนำเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ

นายธนดล กูกขุนทด นายก อบต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กล่าวว่า “ปัจจุบัน ในพื้นที่ อบต.บ้านเก่า มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงประมาณ 1,600 คน คิดเป็น 22% ของประชากรในตำบล โดยประชากรเหล่านี้เป็นกลุ่มเสี่ยง ที่เมื่อสูดเอาฝุ่นพิษ PM2.5 เข้าไปมากๆ จะมีอาการป่วยต่างๆ เช่น ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ โรคหัวใจ

ทางเรามีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองอยู่เสมอ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก อบต. ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่บริบาล เข้าไปดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สอดส่องให้สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี รวมถึงการรณรงค์ให้ล้างมือล้างหน้าด้วยน้ำสะอาด ดื่มน้ำสะอาด พักผ่อนให้มาก ขอขอบคุณทีมงาน บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด (GED) ที่ได้มอบหน้ากากอนามัย N95 ยารักษาโรคระบบทางเดินหายใจ และสิ่งของจำเป็นต่างๆ เช่น ผ้าห่ม ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ข้าวสาร นมกล่อง อาหารกระป๋อง น้ำมันพืช เป็นการช่วยให้เราสามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

ภญ.ปรีชญา พันธุ์คำ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด กล่าวว่า “ฝุ่น PM2.5 มีขนาดเล็กมาก เมื่อเข้าไปสะสมในปอดปริมาณมากผ่านการสูดลมหายใจ อาจทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคต่างๆ เช่น โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ

และหากผู้สูงอายุมีอาการป่วยเป็นโรคปอดเรื้อรังอยู่แล้ว ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะฤดูหนาวที่มีฝุ่น PM2.5 หนาแน่นเป็นพิเศษ ประกอบกับอากาศหนาวเย็น เพราะมีโอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคปอดบวม ทาง GED มีความห่วงใยกลุ่มเปราะบางนี้ และตระหนักถึงการป้องกันดีกว่าการแก้ไข

จึงได้ดำเนินการมอบความช่วยเหลือตั้งแต่เนิ่นๆ รวมถึงส่งทีมเภสัชกรของบริษัทฯ ออกพื้นที่ในโคราชและเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้ประชาชนในการรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5 ด้วย”

กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ GED ทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ประชาชนทั่วไปสามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคภูมิแพ้ชนิดต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์ : www.gedgoodlife.com เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/GEDGoodLife/