“S&P รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม ปี 2565” มอบขนมไหว้พระจันทร์ แด่กองบัญชาการกองทัพบก มูลค่า 1,100,000 บาท

“เอส แอนด์ พี รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม ปี 2565”

มอบผลิตภัณฑ์ขนมไหว้พระจันทร์ แด่กองบัญชาการกองทัพบก

มูลค่า 1,100,000 บาท

 

นายกำธร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการผลิต บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (กลาง) มอบผลิตภัณฑ์ขนมไหว้พระจันทร์ เอส แอนด์ พี แด่กองบัญชาการกองทัพบก โดยมี พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ที่ 4 จากขวา) พล.อ. เจริญชัย หินเถาว์ รองผู้บัญชาการทหารบก (ที่ 3 จากขวา) พล.อ. สุขสรรรค์ หนองบัวล่าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ที่ 2 จากขวา) และ พล.อ. อุกฤษณ์ บุญตานนท์ เสนาธิการทหารบก (ขวาสุด) ร่วมรับมอบ ณ กองบัญชาการกองทัพบก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภายใต้โครงการ “S&P รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม ปี 2565” รวมมูลค่า 1,100,000 บาท