‘Feed Innovation Week 2022′ CPF ปลุกพลังนวัตกรสร้างสรรค์ผลงาน ก้าวสู่ครัวโลกแห่งนวัตกรรม

Feed Innovation Week 2022′ CPF ปลุกพลังนวัตกรสร้างสรรค์ผลงาน ก้าวสู่ครัวโลกแห่งนวัตกรรม

 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ผ่านงาน ‘Feed Innovation Week 2022′ โดยจัดขึ้นในแนวคิด Feed Business Innovation for Customer Centric “เพื่อสร้างนวัตกรรมโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 เวทีคัดเลือกผลงานนวัตกรรมของธุรกิจอาหารสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในรอบปี ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ตอกย้ำความเป็นผู้นำ ‘ครัวโลกแห่งนวัตกรรม’

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทนำแนวทางการสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบด้วย TRIZ ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรม และ Kaizen ซึ่งเป็นกลยุทธ์การบริหารงานแบบญี่ปุ่น มาพัฒนานวัตกรซีพีเอฟ โดยทุกกลุ่มธุรกิจทั้งธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ (Farm) และธุรกิจอาหาร (Food) ต่างส่งเสริมให้บุคลากรของตนเองพัฒนาสู่การเป็นนวัตกรผู้สร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนธุรกิจให้ก้าวหน้า ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการใช้ระบบ IT เข้ามาช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงาน นำไปสู่การพัฒนาคู่ค้าให้เติบโตไปด้วยกัน

สำหรับธุรกิจอาหารสัตว์ ได้จัดเวทีแสดงผลงานนวัตกรรมอันโดดเด่นในทุกๆ ปี ในงาน ‘Feed Innovation Week 2022′ โดยในปีนี้มีการจัดงานในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ทั้งในรูปแบบการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค จังหวัดสระบุรี และถ่ายทอดสดกิจกรรมตลอด ระยะเวลาจัดงาน 1 สัปดาห์เต็ม ในช่วงวันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศ ให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน 3i คือ i1 ผลงานประเภทการปรับปรุงงาน (Improvement), i2 ผลงานประเภทสร้างสิ่งใหม่ (Invention) และ i3 ผลงานประเภทนวัตกรรม (Innovation) ที่เหล่านวัตกรได้คิดค้นและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“ซีพีเอฟได้นำผลงานจากการประกวดนวัตกรรมมาต่อยอดในธุรกิจมาโดยตลอด สามารถลดต้นทุนการผลิต ช่วยเพิ่มรายได้ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นวัตกรรมจึงเป็นอีกพลังขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตสู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง

งาน ‘Feed Innovation Week 2022′ ถือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะผลักดันให้เกิดการยกระดับคุณค่าของผลงานนวัตกรรมจากฝีมือบุคลากร ทำให้เห็นถึงศักยภาพของตนเอง มองเห็นโอกาส และมีแนวทางแก้ปัญหาที่ดี สู่การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกค้าและคนในสังคม สะท้อนพลังแห่งความสร้างสรรค์ ที่จะผลักดันซีพีเอฟไปสู่การเป็นผู้นำ “ครัวโลกนวัตกรรม” อย่างแท้จริง” นายเรวัติ กล่าว

ปีนี้มีผลงานนวัตกรรมที่เข้าร่วมจัดแสดง รวมทั้งสิ้น 134 ผลงาน และมีการมอบรางวัลใน 4 หมวด คือ ผู้ทำคะแนน iScore สูงสุด ในปี 2021 ด้านขายและผลิต, โรงงานคะแนน iScore สูงสุด ในปี 2021, ผลงานชนะเลิศ Feed Innovation Awards 2022 และ Thailand Kaizen Awards 2022 งานนี้ถือเป็นการช่วยยกระดับผลงานความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน และยังเป็นเวทีคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต่อไป