MTL คว้ารางวัล “บริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด” ต่อเนื่อง ปีที่ 2 

เมืองไทยประกันชีวิต สร้างประวัติศาสตร์วงการประกันภัยอีกครั้ง คว้า “รางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนการบริหารงานดีเด่น-สร้างสรรค์นวัตกรรม-ใส่ใจความยั่งยืน

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL สร้างประวัติศาสตร์วงการประกันภัยครั้งใหม่ ด้วยผลงานเหนืออันดับหนึ่ง เข้ารับ 3 รางวัล เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่น ประจำปี 2564 ประกอบด้วย “รางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด (Hall of Fame)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

(ซ้าย) นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL และ (ขวา) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและเป็นเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับ “รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และ “รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2565 (Prime Minister’s Insurance Awards 2022) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบ

และดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พร้อมด้วย ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ นางสาวนาเดีย สุทธิกุลพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี งานจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ฟีนิกซ์ 1-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยการได้รับ “รางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด (Hall of Fame)” ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นี้เป็นการสร้างประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจครั้งสำคัญอีกครั้งให้กับชาวเมืองไทยประกันชีวิตทุกคน เนื่องจากรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลสูงสุดในอุตสาหกรรมประกันภัย ที่ คปภ. มอบให้แก่บริษัทที่มีผลงานการบริหารดีเด่นและมีความแข็งแกร่งรอบด้าน

ซึ่งเมืองไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทเพียงแห่งเดียวที่สามารถคว้ารางวัลนี้มาได้ด้วยความโดดเด่นด้านการบริหารงานในทุกมิติที่มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันชีวิตและสุขภาพ บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างเข้าถึง ตลอดจนช่องทางจำหน่ายที่หลากหลาย และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่

อีกทั้งยังเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เดินหน้าควบคู่ไปกับความรับผิดชอบในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) การจัดการด้านสังคม (Social) และการจัดการด้านธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่น รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ติดต่อกัน 4 ครั้ง และรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 1 ต่อเนื่อง 16 ปีซ้อน ซึ่งแสดงถึงการบริหารงานที่โดดเด่นและความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

สำหรับ “รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564” ถือเป็นการได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการทำกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชน

การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขยายช่องทางการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชน การส่งเสริมการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชน และการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า ด้านการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชน

ด้วยนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการมุ่งมั่นคิดค้น พัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีการส่งเสริมให้การนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

บริษัทฯ จึงสามารถคว้า “รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2564” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งแสดงถึงความโดดเด่นด้านนวัตกรรมของบริษัทฯ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมประกันภัยในประเทศไทยให้สามารถเข้าถึงความต้องการประชาชนได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ตัวแทนของบริษัทฯ นางสาวกรวรรณ คงด้วง และนางสุวรรณ ธาราภูมิ ได้รับ “รางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2564” สุดยอดตัวแทนที่มีผลงานโดดเด่น ทั้งในด้านผลงานการขาย การเข้าอบรม และทำกิจกรรมได้ตามเงื่อนไขที่ คปภ. กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงการปฏิบัติอยู่ในกรอบมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพ และกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของ คปภ. อย่างเคร่งครัด นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่สะท้อนถึงความโดดเด่นในด้านการพัฒนาคุณภาพตัวแทนอย่างต่อเนื่อง