เคทีซี รับโล่องค์กรดีเด่น การพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

เคทีซี รับโล่องค์กรดีเด่น การพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

นายพันธ์เทพ ชนะศึก (ซ้าย) ผู้บริหารแผนกควบคุมและป้องกันการทุจริต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบโล่เชิดชูองค์กรดีเด่นการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จากนายทศพล เพ็งส้ม (ขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ร่วมด้วยพลอากาศตรีอมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดยเคทีซีเป็น 1 ใน 30 องค์กรต้นแบบที่สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมในโครงการฯ ของ สกมช. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในบริบทของโลกยุคดิจิทัล และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

การมอบโล่ดังกล่าวจัดขึ้นในงานแถลงข่าวโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ 1 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆ นี้