เอ็ม บี  เค สานต่อโครงการ MBK SPIRIT อาสาสร้างสุขสู่ชุมชน จัดงานตลาดนัดวัยเรียนสานฝันสู่อาชีพ

เอ็ม บี  เค สานต่อโครงการ MBK SPIRIT อาสาสร้างสุขสู่ชุมชน จัดงานตลาดนัดวัยเรียนสานฝันสู่อาชีพ สนับสนุนพื้นที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ต่อยอดการเรียนรู้คู่ประสบการณ์สู่ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

 

สานต่อโครงการ MBK SPIRIT อาสาสร้างสุขสู่ชุมชน นำพนักงานจิตอาสา MBK SPIRIT ลงพื้นที่ชุมชนและโรงเรียนในเขตปทุมวัน จัดกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนและสังคม อย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาทุกปี ปีละ 4 ครั้ง ล่าสุดในไตรมาสนี้ เอ็ม บี เค จัดงาน ตลาดนัดวัยเรียน สานฝันสู่อาชีพ ที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตปทุมวัน นำผลงานฝีมือมาวางจำหน่าย เปิดโลกประสบการณ์สร้างอาชีพผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบรมนิวาส โรงเรียนวัดชัยมงคล โรงเรียนวัดสระบัว โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ โรงเรียนวัดดวงแข โรงเรียนสวนลุมพินี และได้รับเกียรติจาก นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ร่วมให้กำลังใจและชื่นชมผลงานฝีมือของเด็กไทย

ภายในงาน เด็กๆ ร่วมออกบู๊ธจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ของกินของใช้มากมาย อาทิ ผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม สบู่แฮนด์เมด พวงกุญแจปรับอากาศ ขนม เบเกอรี อาหาร และ เครื่องดื่ม

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงทักษะทางวิชาการสาธิตวิธีการทำ สบู่แฮนด์เมด จากโรงเรียนวัดบรมนิวาส สาธิตการทำม๊อคเทลผลไม้ จากโรงเรียนวัดชัยมงคล และการสาธิตรองเท้าแตะแปลงโฉมกับศิลปะเคดูพาจ จากโรงเรียนวัดสระบัว

รวมทั้งการแสดงความสามารถทางดนตรีและวัฒนธรรมไทยบนเวที อาทิ การแสดงคีตะมวยไทยจากโรงเรียนวัดบรมนิวาส การแสดง Cover Dance จากโรงเรียนวัดชัยมงคล เป็นต้น

นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็ม บี เค ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการพัฒนาสังคมและดูแลชุมชนโดยรอบ ภายใต้โครงการ MBK SPIRIT อาสาสร้างสุขสู่ชุมชน ซึ่งจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในทุกๆ ไตรมาสครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี โดยการจัดงาน ตลาดนัดวัยเรียน สานฝันสู่อาชีพ ในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมความรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและประสบการณ์นอกห้องเรียน ทำให้เด็กๆ ได้ต่อยอดการเรียนรู้ ใช้ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ สร้างสรรค์ผลงาน ลงมือปฏิบัติจริง และได้สวมบทบาทการเป็นผู้ประกอบการนำผลงานมาจำหน่ายที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

“เด็กๆ ได้โชว์ทักษะ แสดงความสามารถนำผลงานฝีมือมาออกบู๊ธจัดแสดงสินค้า จำหน่าย และสาธิตวิธีการทำ ให้ลูกค้าศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้ชื่นชมงานฝีมือของเด็กไทย ร่วมกันอุดหนุนผลงานของน้องๆ ตลอดจนแสดงความสามารถทางดนตรี ศิลปวัฒนธรรมไทย เต้นโคฟเวอร์ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์”

ด้านตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม นายสุพัศพงษ์ อนุชิตโสภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาส กล่าวว่า ทางโรงเรียนร่วมออกบู๊ธแสดงผลงานประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน (มีสุข) สบู่แฮนด์เมด และ ผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม ซึ่ง ตลาดนัดวัยเรียน สานฝันสู่อาชีพ เป็นกิจกรรมที่ช่วยเปิดประสบการณ์จากการศึกษาที่เด็กๆ สนใจ และเด็กๆ ได้นำผลผลิตที่ทำด้วยตนเองจากการเรียนรู้มาวางขายในรูปแบบตลาดนัด

ช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ร่วมกับจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ เกิดทักษะการคิดคำนวณ รายรับ-รายจ่าย ต้นทุน กำไร ฯลฯ รวมทั้งเสริมทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น การเข้าสังคม และความรู้สึกภูมิใจที่ขายของได้ รู้คุณค่าของเงิน ถือเป็นการปลูกฝังการใช้ชีวิตแบบวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

“ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยจัดกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักการศึกษา และโรงเรียนจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปีการศึกษา 2565 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครบทุกคน ซึ่งนักเรียนเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้วมีอาชีพติดตัว อย่างน้อย 1 อาชีพ สามารถหารายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว โดยโรงเรียนมีนโยบายที่จะจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงขึ้นภาคเรียนละ 1-2 ครั้ง ในปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป” นายสุพัศพงษ์ กล่าว

 

#MBKCENTER #MBKMBCOOL # MBKSPIRIT #อาสาสร้างสุขสู่ชุมชน #ตลาดนัดวัยเรียนสานฝันสู่อาชีพ