BBL เสริมแกร่งชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มอบหนังสือส่งต่อองค์ความรู้

ธนาคารกรุงเทพ เสริมแกร่งชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มอบหนังสือ “ท้องถิ่น อินเตอร์” ส่งต่อองค์ความรู้-แชร์ไอเดียดี สินค้าเด็ด

เสริมความแกร่งนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบหนังสือ “ท้องถิ่น อินเตอร์” จำนวน 1,200 เล่ม

แก่นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เพื่อร่วมส่งต่อองค์ความรู้ด้านการพัฒนา ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

โดยเฉพาะแนวคิดการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้เกิดการยกระดับ มีมาตรฐานแบบบูรณาการ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารในฐานะ “เพื่อนคู่คิด” ที่พร้อมเดินเคียงข้างและเติบโตไปด้วยกัน ณ กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 อาคารรัฐประศาสภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ธนาคารกรุงเทพ ได้จัดทำหนังสือ “ท้องถิ่น อินเตอร์” โดยรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ จากเนื้อหาในรายการ “คาราวานสำราญใจ เที่ยวไปในชุมชน” ซึ่งเป็นรายการที่ธนาคารกรุงเทพให้การสนับสนุน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ผ่านหลากหลายมิติ

ทั้งการท่องเที่ยว วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ทักษะและภูมิปัญญา ที่สะท้อนผ่านผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน โดยการถอดบทเรียนไอเดียดี สินค้าเด็ดจากภูมิปัญญา พร้อมชูเสน่ห์อัตลักษณ์ และตัวอย่างความสำเร็จ ในรูปแบบของ “แบรนด์ชุมชน” ที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางแห่งความสำเร็จและการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวต่อไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลด หนังสือ “ท้องถิ่น อินเตอร์” ในรูปแบบ E-Book ได้ฟรี ที่เว็บไซต์ www.bangkokbank.com/LocaltoGlobalBook/index.html หรือ QR CODE ตามแนบ