แฟลช เอ็กซ์เพรส เข้าอบรมให้ความรู้ ผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

แฟลช เอ็กซ์เพรส เข้าอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ มุ่งสร้างกำลังใจพร้อมให้แนวทางการประกอบอาชีพ เตรียมความพร้อมกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้ง

ตลอด 4 ปีของการดำเนินธุรกิจ แฟลช เอ็กซ์เพรส ตระหนักดีว่าเรามิใช่แค่เพียงผู้ให้บริการด้านขนส่งเท่านั้น แต่สิ่งที่เราให้ความสำคัญนอกเหนือจากการทำธุรกิจ คือการสร้างคุณค่าและทำประโยชน์คืนสู่สังคมและชุมชน ผ่านโครงการต่างๆ ที่แฟลชได้จัดทำขึ้น โดยสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ คือเรื่องการศึกษา

“สำหรับแฟลช เราเชื่อว่าการศึกษาคือประตูสู่โอกาส โดยเริ่มจากภายในองค์กรเราเอง ด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน รวมถึงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศกว่า 50 แห่ง ตลอดจนวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทั่วประเทศมากกว่า 300 แห่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโลจิสติกส์ และอีคอมเมิร์ซ  มุ่งสร้างบุคลากรคุณภาพให้แก่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์”

“และด้วยแนวคิดที่ต้องการส่งมอบโอกาสทางการศึกษา ไม่ได้ปิดกั้นอยู่แค่ในกลุ่มเยาวชนเท่านั้น แฟลช ทราบดีว่ายังมีกลุ่มคนที่รอคอยโอกาสอยู่อีกไม่น้อย แตกต่างกันออกไปตามบริบทของสังคม ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ กลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่วันหนึ่งเขาจะออกมาสู่สังคมอีกครั้ง ดังนั้น สิ่งที่เราสามารถให้การสนับสนุนพวกเขาได้ นอกเหนือจากกำลังใจ คือการให้ความรู้เพื่อจะสามารถนำไปประกอบอาชีพที่มั่นคง ตลอดจนสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน” นางจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์ พาร์ทเนอร์กลุ่มธุรกิจแฟลช กล่าว

นางจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์ พาร์ทเนอร์กลุ่มธุรกิจแฟลช

“แฟลช ในฐานะที่เราเป็นบริษัทขนส่งด่วนและยังมีธุรกิจอื่นๆ ที่ครอบคลุมและช่วยสนับสนุนการให้บริการด้านอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร ซึ่งตอบโจทย์รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคที่ปรับตัวจากออฟไลน์มาสู่ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เราจึงนำข้อมูลเหล่านี้มาแบ่งปันให้กับกลุ่มผู้ต้องขังหญิง เพื่อให้รู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กับคนภายนอก”

“ตลอดจนให้ไอเดียในการประกอบอาชีพในยุคปัจจุบัน รวมถึงแนะนำทักษะ ความรู้ ความสามารถที่บริษัทหลายๆ แห่งมองหา อาทิ ความสามารถในการปรับตัว ความร่วมมือกับผู้อื่น การสื่อสาร และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำในการสมัครงาน การทำเรซูเม่ ไปจนถึงการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานเพื่อให้พวกเขาได้เตรียมความพร้อม และได้รับรู้ว่าสังคมภายนอกยังคงให้โอกาสและมีพื้นที่สำหรับพวกเขาเสมอ” นางจรัสพักตร์ กล่าวทิ้งท้าย

แฟลช เอ็กซ์เพรส ในฐานะผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทย และสตาร์ตอัพยูนิคอร์นตัวแรกของประเทศไทย ที่เคยสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเชิงของการบริการและราคา ในด้านสังคม แฟลชริเริ่ม “โครงการคิดถึง ส่งถึง” ช่วยขนส่งอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19, โครงการขับขี่ปลอดภัยร่วมกับภาครัฐอย่างตำรวจทางหลวง และ โครงการ Flash Safety Bag, Safety Zone ที่มุ่งสร้างวินัยในการขับขี่ และส่งเสริมความปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียนให้แก่เยาวชน และเร็วๆ นี้จะมีโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมออกมาให้ได้เห็นอีกจำนวนมาก