‘ขนมไหว้พระจันทร์ เอส แอนด์ พี’ ส่งต่อความปรารถนาดีในเทศกาลมงคล

‘ขนมไหว้พระจันทร์เอส แอนด์ พี’ ส่งต่อความปรารถนาดีในเทศกาลมงคล

สร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกร ‘ไข่เป็ด’ และ ‘ทุเรียนใต้’

 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เปิดตัวเทศกาลไหว้พระจันทร์ ปี 2022 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ของขวัญจากพระจันทร์” ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดขนมไหว้พระจันทร์ สำหรับ “ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนหมอนทองไข่ 1” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่ใกล้จะถึงนี้และยังคงมีวางจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เอส แอนด์ พี จึงได้มุ่งคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี ปลอดภัย มั่นใจได้โดยตรงจากเกษตรกร เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง พร้อมส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพดีถึงผู้บริโภค

คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร กล่าวถึงการลงพื้นที่เยี่ยมชมวัตถุดิบหลักของขนมไหว้พระจันทร์ ว่า “ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทรที่ใกล้จะถึงนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ “ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนหมอนทองไข่ 1” ซึ่งมีการใช้ “ไข่แดงเค็ม” และ “ทุเรียนกวน” เป็นวัตถุดิบหลัก เอส แอนด์ พี ให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบและความปลอดภัยของอาหาร พร้อมเสริมสร้างความรู้ให้กับเกษตรกร เพื่อพัฒนาวัตถุดิบให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

อย่าง “ไข่แดงเค็ม” เราคัดสรรจากฟาร์มไข่เป็ด ‘ชัยเจริญฟาร์ม’ และ ‘โรงงานผลิตไข่แดงเค็ม’ จ.นครปฐม โดยเอส แอนด์ พี ส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่ลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด (TVC) และเชื้อโคลิฟอร์ม(Coliform) เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย โดยฟาร์มแห่งนี้ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีจากกรมปศุสัตว์ รวมทั้งโรงงานผลิตไข่แดงเค็มยังได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ได้แก่ อย. GHPs HACCP Halal GMP และ GHP ด้วย

เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา คุณมณีสุดายังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม ‘สวนทุเรียน’ และกระบวนการผลิต ‘ทุเรียนกวน’ ซึ่ง เอส แอนด์ พี ได้ร่วมทุนกับ บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด ก่อตั้ง ‘โรงงานผลิตทุเรียนกวน S&P SF’ ณ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และเยี่ยมชมการเพาะปลูกทุเรียนตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ด้วยการปลูกในแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงได้ทุเรียนที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานของเอส แอนด์ พี พร้อมส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพดีแก่ผู้บริโภค

โดยโรงงานแห่งนี้รับทุเรียนมาจากเกษตรกรสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำมาผลิตทุเรียนกวน อันเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจในจังหวัดนราธิวาสและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งด้วย

นอกจากการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีโดยตรงจากเกษตรกรแล้ว เอส แอนด์ พี ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม จึงได้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ เป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค”

เทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ เอส แอนด์ พี ขอส่งมอบความเป็นมงคลและความปรารถนาดีแด่ลูกค้าคนสำคัญด้วยขนมไหว้พระจันทร์ S&P เพื่อช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรไทยและร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ