เพื่อเป็นมงคลสูงสุดให้แก่ชีวิต สถิตไปทุกชาติภพ

เพื่อเป็นมงคลสูงสุดให้แก่ชีวิต สถิตไปทุกชาติภพ
เพื่อเป็นมงคลสูงสุดให้แก่ชีวิต สถิตไปทุกชาติภพ

เพื่อเป็นมงคลสูงสุดให้แก่ชีวิต สถิตไปทุกชาติภพ

🙏ซ่อมพระเนตร หลวงพ่อพระพุทธรูปโบราณคู่วัด เนื้อสัมฤทธิ์ ศิลปะล้านนา อายุร่วม 500 ปี ดวงพระเนตรได้ชำรุดไปตามกาลเวลา ซึ่งการซ่อมดวงพระเนตรไม่ค่อยจะมีให้เราได้ร่วมบุญบ่อยนัก ครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ร่วมสร้างบารมีกับ

วัดหมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

.

อานิสงส์ระดมทุนปัจจัยครั้งนี้

🙏เพื่อซ่อมดวงพระเนตรให้บริบูรณ์

🙏เพื่อระดมทุนทรัพย์บูรณะอุโบสถวัดหมอกจ๋าม

🙏ร่วมทำบุญที่

ธนาคารกรุงไทย

เลขบัญชี 679-673-5196

ชื่อบัญชี วัดหมอกจ๋าม

.

รับอนุโมทนาบัตร

https://www.facebook.com/Phraarjanpiya

✨#การถวายพระเนตร(ดวงตา)

มีอานิสงส์เปรียบเสมือนการเปิดแสงสว่างแห่งปัญญา ให้รู้แจ้ง ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ทำให้เราเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีปัญญาอันเฉียบแหลม ทั้งชาตินี้และชาติหน้า ให้เป็นเจ้าคนนายคนเป็นคฤหบดีมหาเศรษฐี คิดมองในการณ์ไกล ทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จ