Unilever เจาะกลุ่ม ท่องเที่ยว-บริการ หลังโควิดฟื้น ชูจุดแข็ง ของดี-คุ้มค่า

ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหารและบริการกลับมาคึกคักอีกครั้ง Unilever Professional นำทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มทำความสะอาดและดูแลสุขอนามัย บุกกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว-บริการ ชูจุดแข็งประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในราคาที่คุ้มค่า เตรียมออกงาน Food & Hospitality Thailand 2022 นำเสนอผลิตภัณฑ์และเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการโดยตรง

นายธีรภัทร ประภาพานิชย์ General Manager – Unilever Professional (Thailand, Malaysia, Singapore) หนึ่งในกลุ่มธุรกิจภายใต้บริษัท Unilever ผู้ผลิตเเละจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคระดับโลกกล่าวถึง แนวโน้มและโอกาสของตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มทำความสะอาดและดูแลสุขอนามัยว่า มีทิศทางการเติบโตตามการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวหลังจากมีการเปิดประเทศ

โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศช่วง 7 เดือนแรกสูงถึง 3,000,000 คน และกลุ่มธุรกิจบริการอาหารกลับมาเปิดบริการแทบจะเป็นปกติแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โควิด-19 ยังไม่หมดไป ทำให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวต่างให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยมาเป็นอันดับแรก

นับเป็นโอกาสดีของ Unilever Professional ที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มทำความสะอาดและดูแลสุขอนามัยสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจบริการ โรงพยาบาล โรงซักผ้าอุตสาหกรรม หน่วยงานขนาดใหญ่ ฯลฯ โดยชูจุดแข็ง ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในราคาที่คุ้มค่า (Superior, Clean, and Affordable)

พร้อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Clean Future) ตามมาตรฐานการผลิตของ Unilever ซึ่งผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจของลูกค้า ทั้งในด้านสูตรผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้งาน ขนาดบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญ มีต้นทุนที่คุ้มค่า

นายธีรภัทร ประภาพานิชย์ General Manager – Unilever Professional (Thailand, Malaysia, Singapore)

ผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (Professional Cleaning) ประกอบด้วย Sunlight Professional, Breeze Professional, Comfort Professional, OMO Professional และกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัย (Professional Personal Care) ประกอบด้วย Sunsilk Professional, LUX Professional, CLEAR Professional, Vaseline Professional

ปัจจัยที่ทำให้ Unilever Professional ประสบความสำเร็จมาจาก 3 ส่วนสำคัญ

1. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ Ready-to-use ที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าคู่แข่งและตรงกับความต้องการของลูกค้าภายใต้แบรนด์ชั้นนำของยูนิลีเวอร์ (Create best-in-class & Ready-to-use portfolio)

2. ขยายช่องทางการขาย B2B ได้แก่ ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Unilever Professional, General Trade, Digital Commerce และ Cash and Carry ซึ่งช่องทางการขายเหล่านี้เน้นขายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ HORECA, Food Service, ธุรกิจทำความสะอาดอาคารสถานที่, โรงพยาบาล, โรงซักผ้าอุตสาหกรรม, โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, ปศุสัตว์, โรงเชือดสัตว์ และการทำความสะอาดส่วน Operation ของห้างร้านต่างๆ

3. Lead Innovation & Marketing โดยเราจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ครอบคลุมการใช้งานของผู้ประกอบการที่ใช้สินค้า Ready-to-use ให้ครบ Portfolio ของสินค้า Professional Cleaning

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ และสร้าง Brand Awareness แก่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโดยตรง Unilever Professional ได้เตรียมเข้าร่วมงาน Food & Hospitality 2022 ซึ่งเป็นงานใหญ่ของกลุ่มธุรกิจอาหารและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ

รวมถึงการจัดแสดงสินค้าพรีเมี่ยม นวัตกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมการแข่งขัน การประชุมสัมมนา และ Workshop ที่น่าสนใจ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในบู๊ธจัดแสดงงานของ Unilever Professional นอกจากจะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์แล้ว ยังเปิดให้ผู้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายได้เข้ามาพูดถึงโอกาสทางธุรกิจอีกด้วย

สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลสินค้าและธุรกิจของเราได้ที่ Unilever Hotline ผู้บริโภค 02-739-4000