บิ๊กซี รับมอบ ป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q โมเดิร์นเทรด

บิ๊กซี รับมอบ ป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q โมเดิร์นเทรด ในฐานะสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าปลอดภัยป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19

บิ๊กซี ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคมาเป็นอันดับ 1 ควบคุมวัตถุดิบและอาหารสด ตามมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. ล่าสุดได้รับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q โมเดิร์นเทรด ในฐานะสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าปลอดภัย ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคและผู้ประกอบการยุคปัจจุบัน

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ยืนหยัดเคียงข้างผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ส่งมอบสินค้า คุณภาพดี ได้มาตรฐาน ในราคาประหยัดคุ้มค่า โดยที่ผ่านมา บิ๊กซี ให้ความสำคัญด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้ากลุ่มอาหารสดมาโดยตลอด

เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน นอกจากนี้ ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 บิ๊กซีได้เพิ่มมาตรการในการป้องกันการปนเปื้อนอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าบิ๊กซี ได้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัย

ล่าสุด ได้ผ่านการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q โมเดิร์นเทรด ในฐานะที่ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับมอบป้ายรับรอง โดยได้รับเกียรติจาก นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นตัวแทนมอบ ให้แก่คณะผู้บริหาร

ตัวแทนโดย ดร.อนุพงศ์ เครืองาม รองประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ (พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล) และ ภญ.นาฏยา ยิ่งยืน ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสะพานควาย

บิ๊กซี ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย Q อย่างต่อเนื่อง หวังเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการในเรื่องมาตรฐานอาหารปลอดภัย ตอกย้ำความเป็น ห้างคนไทยหัวใจคือลูกค้า ที่คัดสรรวัตถุดิบและอาหารสดชั้นเลิศ

เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่ต่างให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและหันมาเลือกซื้อสินค้าโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และการรับรองมาตรฐานเป็นหลัก อีกทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ ที่ต้องการสินค้าที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ อย่างตราสัญลักษณ์ Q รับรองความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

ช้อปที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มั่นใจ สะอาด ปลอดภัย ภายใต้ 40 มาตรการความปลอดภัยเพื่อดูแลลูกค้าทุกสาขา พิเศษ! สมาชิกบิ๊กพอยต์ ยิ่งสะสมมากยิ่งได้มาก ทุกการใช้จ่าย 25 บาท = 1 คะแนน ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดทันที เช็กโปรโมชั่นดีๆ ทุกวัน

เพิ่มเติมได้ที่ www.bigc.co.th หรือเฟซบุ๊ก Big C https://www.facebook.com/BigCBigService บิ๊กซี คอล แชท ช้อป ไลน์ หรือโทร.มาช้อป จัดส่งภายในวัน
คลิกแอดไลน์สาขาใกล้บ้าน https://corporate.bigc.co.th/callchatshop