ธนชาตประกันภัย เผยกระแสตอบรับพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 คึกคัก

ธนชาตประกันภัย เผยกระแสตอบรับพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 คึกคัก ลงทะเบียนแล้วกว่า 300 ชุมชน ย้ำทำ 7 ขั้นตอนให้ครบภายใน 15 สิงหาคมนี้

ธนชาตประกันภัย และ ศปถ. เปิดรับสมัครชุมชนเข้าร่วมโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 มาตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน และจะปิดรับสมัครในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นที่ชุมชนทั่วประเทศจะได้รับโอกาสร่วมเป็นฮีโร่ลดอุบัติเหตุบนถนน โดยลงทะเบียนและทำตามขั้นตอนให้ครบที่ www.พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย.com

วันที่ 10 ส.ค. 2565 นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนชาตประกันภัย ย้ำว่า เพียงแค่ 7 ขั้นตอนเท่านั้นก็สามารถสร้างถนนปลอดภัยให้ชุมชนได้ ซึ่งประกอบด้วย 1. การหาแนวร่วมจากหลากหลายอาชีพเข้าร่วมทีมไม่น้อยกว่า 4 คน 2. วาดแผนที่แสดงภาพพิกัดชุมชนและจุดเสี่ยงได้อย่างชัดเจน 3. ศึกษาข้อมูลโดยเข้าที่เว็บไซต์พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย รับชมวิดีโอแหล่งความรู้ 6 ชุด เช่น ข้อมูลวิเคราะห์จุดเสี่ยง เทคนิควิธีการถ่ายภาพจุดเสี่ยง

4. คัดเลือกจุดเสี่ยงเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 จุด 5. นำเสนอรายชื่อทีมงาน รายชื่อที่ปรึกษา และรายชื่อผู้ประสานงาน รวมถึงดำเนินการเรื่องเอกสารรับรองหนังสือแสดงเจตจำนง เพื่อประกอบการพิจารณา 6. วิเคราะห์ลักษณะความเสี่ยงและสรุปแนวทางพร้อมแผนการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง และ 7. การยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอ   

“นอกจาก 10 ชุมชนจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณชุมชนละ 200,000 บาทแล้ว ทุกชุมชนที่เข้าร่วมโครงการยังถือเป็นแนวร่วมช่วยลดจำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนถนน อีกทั้งยังได้มีโอกาสในการเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์จุดเสี่ยง มีความพร้อมที่จะยกระดับปัญหาในพื้นที่เข้าสู่กลไกของภาครัฐ เพื่อให้ได้รับการแก้ไขในอนาคต

โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมากว่า 200 ชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ มีหลายชุมชนสามารถนำแนวทางทั้งหมดนี้ไปต่อยอดและขยายผลสู่ความร่วมมือกับภาครัฐในท้องถิ่นและเข้าใจในระบบหรือช่องทางการรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย จึงขอเชิญชวนให้ทุกทีมสมัครร่วมโครงการฯ เพื่อช่วยกันทำให้ถนนของชุมชน ปลอดภัยสำหรับทุกคนกันครับ” นายพีระพัฒน์ กล่าว

ชุมชนที่สนใจรีบคว้าโอกาสของการเป็นตัวแทนในการสะท้อนปัญหาจุดเสี่ยงบนถนนของชุมชน โดยยังมีเวลาให้สำหรับทุกทีม ทีมไหนลงทะเบียนไว้แล้วก็อย่าลืมทำให้ครบเพียงแค่ 7 ขั้นตอน ส่วนที่ยังไม่ได้สมัคร

รีบเข้ามาลงทะเบียนกันที่ www.พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย.com เปิดรับสมัครตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงวันที่ 15 สิงหาคมนี้ โดยจะประกาศผล 20 พื้นที่ที่ผ่านรอบกลั่นกรอง ในวันที่ 1 กันยายน 2565 และประกาศผลการตัดสิน 10 พื้นที่ ในวันที่ 15 กันยายน 2565