AIS Go Green ขานรับนโยบาย ผู้ว่าฯ กทม. ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น

AIS Go Green ขานรับนโยบาย ผู้ว่าฯ กทม. ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น

เพื่อสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ และเป็นพื้นที่แห่งความสุขด้วยสภาพสิ่งแวดแวดล้อมที่ดี AIS ขานรับนโยบายของ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ผ่านโครงการ “AIS Go Green” ร่วมปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น นำร่องชวนคู่ค้า พาร์ตเนอร์ พนักงาน ปลูกต้นไม้ 5,000 ต้น ในพื้นที่สวนวชิรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟ บนที่ว่างกว่า 2.4 ไร่ พร้อมวางแผนปลูกต้นไม้ร่วมกับกรุงเทพมหานครทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ได้รวม 100,000 ต้น ภายใน 4 ปี

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2565 นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า “การดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ AIS โดย AIS ร่วมภารกิจปลูกต้นไม้ล้านต้น ตามนโยบายของ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ่านโครงการ AIS Go Green ที่สนับสนุนการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น ร่วมกับลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร และพนักงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้นโยบายนี้เกิดผลสำเร็จ

อีกทั้งยังมีการวางแผนร่วมกับกรุงเทพมหานครในการจัดสรรพื้นที่การปลูก เริ่มที่สวนรถไฟจำนวน 5,000 ต้น และตั้งเป้าปลูกให้ได้ครบ 100,000 ต้น ภายใน 4 ปี ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ พื้นที่เขตพญาไท, โรงขยะอ่อนนุช, ศูนย์การเรียนรู้เกษตรฯ ถนนอักษะ และ โรงขยะหนองแขม” 

AIS ตระหนักเสมอมาถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยส่วนหนึ่งของปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรม แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากกระบวนการผลิต

แต่การให้บริการของ AIS ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งยังต้องใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานฟอสซิลเป็นหลัก ที่ผ่านมา AIS จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง Green Network ในทุกมิติ มาอย่างต่อเนื่อง

โดย AIS ผู้นำด้าน Digital Life Service Provider อันดับ 1 ที่มีคลื่นความถี่ในการให้บริการมากที่สุด มีความใส่ใจและการใช้ใจในการดูแลลูกค้าจนกลายเป็นแบรนด์เลิฟ ซึ่ง AIS ให้ความสำคัญกับทุกด้าน ไม่เพียงบริการสำหรับลูกค้าเพียงเท่านั้น แต่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบัน เพื่อร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่

 

นายสมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก AIS ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ติดตั้งอุปกรณ์สถานีฐานที่สามารถใช้งานร่วมกันได้หลายเทคโนโลยี

และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ขยายระบบ Virtual Machine Sever ที่ช่วยประหยัดพลังงาน รวมถึงเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกให้ได้มากที่สุด อาทิ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บริเวณสถานีฐาน ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และชุมสายสถานีฐาน

นอกจากนี้ เรายังดำเนินนโยบายลดปริมาณขยะ ทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส์จากการดำเนินธุรกิจ เช่น อุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์มือถือ ซึ่งเราสามารถนำไปรีไซเคิลและกำจัดอย่างถูกวิธีได้ทั้งหมดโดยไม่เหลือซากที่นำไปฝังกลบ

และเรายังชวนลูกค้าให้มีส่วนร่วมด้วยการลดใช้กระดาษเปลี่ยนมาใช้ E-bill หรือ Digital Application ต่างๆ พร้อมเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่ลุกขึ้นมาสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Waste ผ่านการทำงานร่วมกับพาร์ตเนอร์ในทุกอุตสาหกรรม สร้างจุดทิ้งแล้วกว่า 2,400 จุดทั่วประเทศ และนำเข้าสู่กระบวนการ Recycle แบบ Zero landfill”

สำหรับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งการสร้างพื้นที่สีเขียวครั้งนี้ AIS ไม่เพียงแค่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ แต่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิด Green Network ที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับนโยบายเชิงกลยุทธ์มาจนถึงในทางปฏิบัติ

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงมองถึงปริมาณ Carbon Footprint ที่เกิดขึ้น และพยายามคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากงานให้ได้ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อทำการซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยเท่ากับปริมาณที่ปล่อยออกมา เพื่อทำให้การจัดงานครั้งนี้เป็นงาน Carbon Neutral Event หรืองานอีเวนต์ที่ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องไปกับเป้าหมายในการดูแลสิ่งแวดล้อมสมตามเจตนารมณ์ในทุกมิติอย่างแท้จริง

ตอกย้ำการใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติของ AIS ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรในกลุ่ม Startup อย่าง MuvMi บริการเรียกรถซึ่งได้นำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าให้บริการรับ-ส่งคู่ค้า พันธมิตร และพนักงาน ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ให้เดินทางโดยไร้มลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนในพื้นที่อีกด้วย

สำหรับต้นไม้ในโครงการ AIS GO GREEN ผู้เข้าร่วมสามารถติดตามการเติบโตตามพิกัดพื้นที่ปลูกภายในสวนรถไฟ และสถานที่อื่นๆ ต่อไป ได้ทาง LINE : @tomorrowtree และยังติดตามภารกิจการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น ของ AIS ได้ทาง Facebook : AIS Sustainability