ซิตี้แบงก์ ชวนอัพเดตข้อมูลทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนโลก ครึ่งปีหลัง 2565

ซิตี้แบงก์ ชวนอัพเดตข้อมูลทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนโลก ครึ่งปีหลัง 2565

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจ ร่วมงานสัมมนาพิเศษจับตา “ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนโลกครึ่งปีหลัง 2565” (Citigold Mid-Year Outlook 2022) โดยนักวิเคราะห์ซิตี้ และ บลจ. ชั้นนำ

ได้แก่ Wellington Management และ PIMCO โดยผู้เข้าฟังจะได้รับฟังข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่การลงทุน อาทิ ข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนหลายภูมิภาคทั่วโลก แนวโน้มและปัจจัยหนุนเศรษฐกิจในตลาด กลยุทธ์การลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ รวมถึงสินทรัพย์ที่น่าสนใจในครึ่งปีหลัง 2565 ฯลฯ

ทั้งนี้ งานกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-15.40 น. ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ ผู้สนใจกรุณายืนยันการสำรองที่นั่งได้ที่ SMS 4712228 พิมพ์ “CG” เว้นวรรคตามด้วยจำนวนที่นั่ง “1” หรือ “2” (สูงสุด 2 ที่นั่ง) ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1588