พาณิชย์ จ.นครราชสีมา เปิดสัมมนา โชห่วยยุคใหม่ฯ เติมเต็มองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพร้านค้าชุมชน

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เปิดสัมมนา โชห่วยยุคใหม่ฯ เติมเต็มองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพร้านค้าชุมชน

นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด งานสัมมนา “โชห่วยไทย ยุคใหม่ ติดสปีดยอดขาย ให้มั่งคั่งยั่งยืน” ภายในงานมีผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อยจาก 10 จังหวัดในภาคอีสาน และภาคกลาง เข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก งานนี้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีกมาร่วมแบ่งปันเทคนิคการพัฒนาร้านค้าชุมชนให้ก้าวทันยุคสมัย รวมถึงการบริหารจัดการร้านค้าในยุคดิจิทัล เสริมความรู้ เพิ่มทักษะ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ โครงการ “บัดดี้มาร์ท” เป็นหนึ่งในโมเดลการพัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย ที่เกิดขึ้นจากความเชี่ยวชาญในการเป็นมิตรแท้โชห่วยกว่า 16 ปี ของแม็คโคร เพื่อให้ร้านค้าปลีกในชุมชน สามารถยกระดับเป็นสมาร์ทโชห่วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยการเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงใจลูกค้าในชุมชน และบริการที่ครบถ้วน รวมถึงระบบการจัดการร้านค้าที่มีประสิทธิภาพ มีบริการขนส่งสินค้าให้ถึงหน้าร้าน เสมือนมีผู้ช่วยคนสำคัญมาช่วยบริหารจัดการร้าน ทำให้สามารถแข่งขันและตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน