อยากรอดต้องปรับ! เซเว่นฯ แนะไม้เด็ด SMEs ไทย รวยได้ด้วยนวัตกรรม

อยากรอดต้องปรับ! เซเว่นฯ แนะไม้เด็ด SMEs ไทย รวยได้ด้วยนวัตกรรม
อยากรอดต้องปรับ! เซเว่นฯ แนะไม้เด็ด SMEs ไทย รวยได้ด้วยนวัตกรรม

อยากรอดต้องปรับ! เซเว่นฯ แนะไม้เด็ด SMEs ไทย รวยได้ด้วยนวัตกรรม

สถานการณ์ของโลกที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากทั้งเทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ภาวะโลกร้อน จนสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อองค์กรทุกขนาดทุกระดับ หรือที่เรียกว่า “วูก้า” หรือ VUCA

ประกอบด้วย 1. Volatility ความผันผวน 2. Uncertainty ความไม่แน่นอน 3. Complexity ความซับซ้อน และ 4. Ambiguity ความคลุมเครือ ซึ่งปัจจุบันมีหลายปัจจัยเร่งให้ทุกคนตกอยู่ในยุค VUCA World แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้

การเตรียมพร้อมรับมือยุค VUCA World จึงไม่ใช่เพียงเรื่องขององค์กรขนาดใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เอง ก็ต้องปรับตัวเพื่อให้ก้าวผ่านยุคดังกล่าวได้เช่นกัน “ศูนย์ 7 สนับสนุน SME”ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดอบรมในหัวข้อSME รวยได้ด้วยนวัตกรรม” บรรยายโดย นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ 

เริ่มต้นจากการเตรียม 4 สิ่งเพื่อรับมือ VUCA ประกอบด้วย

1. Vision หรือวิสัยทัศน์ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว และตอบสนองต่อทุกความผันผวนได้อย่างเหมาะสม

2. Customer Insight หรือข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า ปรับเปลี่ยนจากการตัดสินใจด้วยประสบการณ์หรือความเชื่อส่วนตัว มาสู่การตัดสินใจด้วยข้อมูลเชิงลึกจริงๆ ของลูกค้าในเรื่องต่างๆ เพื่อให้รับมือกับความไม่แน่นอนผ่านข้อมูลที่เชื่อถือได้

3. Clarify หรือการทำให้ง่ายและชัดเจน จัดระบบต่างๆ ให้เรียบง่าย ลดทุกความซับซ้อน เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น จะได้แก้ปัญหาในจุดต่างๆ ได้ง่าย

4. Agility หรือความคล่องตัว ปรับองค์กรให้ขับเคลื่อนได้เร็วขึ้น เปลี่ยนแปลงให้ไวขึ้น เพื่อรับมือทุกความคลุมเครือ โดยองค์กรแบบ SMEs มีขนาดองค์กรที่เล็กกว่า สามารถปรับตัวได้เร็วกว่าอยู่แล้ว สิ่งสำคัญคือการใส่ใจ “นวัตกรรม”

เมื่อมี 4 ไม้เด็ดข้างต้น สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป คือการยกระดับ SMEs ไปสู่การเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneur หรือ IDE) อาศัย 3 ปัจจัย มาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ประกอบด้วย 1. ความต้องการของตลาดและลูกค้า 2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3. เทคโนโลยี

ทั้ง 3 ปัจจัยจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมที่มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและธุรกิจ เช่น โทฟุซัง (Tofusan) น้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองพาสเจอไรซ์แบบขวด ที่ตอบโจทย์คนอยากกินน้ำเต้าหู้แท้ๆ แต่ไม่อยากตื่นเช้า ให้รสชาติดั้งเดิมในช่วงแรก สู่น้ำเต้าหู้เพื่อคนรักสุขภาพ ภายใต้ความเชื่อที่ว่านวัตกรรมที่ดีจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยเปลี่ยนความตั้งใจให้เป็นจริงได้

ทั้งนี้ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยุค VUCA World ประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่ ตลาดเปลี่ยนแปลง ลูกค้าเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ธุรกิจจำเป็นต้องมีกระบวนการทำงานใหม่ สินค้าใหม่ บริการใหม่ ตลอดจนธุรกิจใหม่ โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในแต่ละส่วน เพื่อให้ยังคงสามารถเติบโตและอยู่รอดในตลาดได้

การทำสินค้าให้เป็นสินค้านวัตกรรม ไม่ใช่ทำสินค้าให้เป็นแค่สิ่งประดิษฐ์ จะช่วยทำให้สินค้าขายได้มากขึ้น ต้นทุนลดลง ส่งผลให้กำไรเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบผลการดำเนินงานกับองค์กรที่ไม่ใช่ IDE จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมีอัตราการเติบโตที่ดีกว่า

แม้ VUCA World จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการทำธุรกิจ แต่หากผู้ประกอบการเร่งปรับตัว นำ “นวัตกรรม” มาปรับใช้ เพื่อยกระดับสู่ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ก็จะมีโอกาสเติบโตและแข่งขันได้