รวมพลคนธุรกิจประกันชีวิต ร่วมจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 21

รวมพลคนธุรกิจประกันชีวิต ร่วมจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 21
รวมพลคนธุรกิจประกันชีวิต ร่วมจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 21

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน พร้อมด้วยกองทุนประกันชีวิต ได้ผนึกกำลังกันจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ “National Life Insurance Day” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการรวมตัวของบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ 22 บริษัท ที่จะมาร่วมแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่น่าสนใจมากมาย ภายใต้แนวคิด “The Happy Verse ชีวิตดีๆ เริ่มต้นที่ความสบายใจเพื่อแนะแนวทางในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตด้วยการวางแผนทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงภัย

โดยในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่าน ได้มีพิธีเปิดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ “National Life Insurance Day” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 ไปเป็นที่เรียบร้อย

สามารถรับชมภาพบรรยากาศพิธีเปิด ได้ที่ https://youtu.be/O7zO-NtLw9k

การจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงานในรูปแบบ Virtual Event เป็นครั้งแรก ผ่านทาง www.nationallifeinsuranceday.com ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นี้ ผู้ที่เข้าร่วมงานสามารถเยี่ยมชมบู๊ธเสมือนจริง เพื่อศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่สนใจได้ พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย จากสมาคมประกันชีวิตไทย

นายโชน โสภณพนิช ประธานคณะกรรมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2565 กล่าวว่า ที่ผ่านมาวันประกันชีวิตแห่งชาติได้งดเว้นการจัดงานเป็นเวลา 2 ปี ในปี พ.ศ. 2563 และ 2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การจัดงานครั้งนี้จึงนับเป็นปีแรกที่ได้จัดงานในรูปแบบ Virtual Event เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมุ่งหวังว่าจะเป็นโอกาสอันดีในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต และร่วมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกันชีวิตมากขึ้น ทำให้ประชาชนสัมผัสได้ว่าสิ่งที่จะได้รับจากการประกันชีวิตนั้นสามารถช่วยลดความวิตกกังวลรวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดจากอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในอนาคต อีกทั้งช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตนเองและครอบครัวได้อย่างแท้จริง

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่า วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญต่อธุรกิจประกันชีวิต เพราะเป็นวันประกันชีวิตแห่งชาติที่เหล่าคนประกันชีวิตจะมารวมตัวกัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งในมุมของตัวแทนประกันชีวิตและพนักงานของบริษัทประกันชีวิต ให้มีความรู้ความเข้าใจร่วมกันในแง่ของคุณภาพในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้กับคนไทย รวมถึงการรวมตัวทำกิจกรรมจิตอาสาในการบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยด้วย ขณะเดียวกัน ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประชาชนทั่วไปที่มองหาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหรือความคุ้มครองสุขภาพต่างๆ ด้วยเช่นกัน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในฐานะประธานในพิธีเปิดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ในการเข้าชมงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ซึ่งต้องชื่นชมการรวมพลังขององค์กรต่างๆ ที่ร่วมมือกันทำให้งานในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ เป็นโอกาสอันดีในการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันชีวิตที่ถูกต้องแก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำหรับประชาชนที่จะได้เข้ามาเลือกซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพจากบริษัทประกันชีวิตที่ทำธุรกิจในประเทศไทย จึงนับได้ว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นงานที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงประกันชีวิตอย่างแท้จริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิต โทร. 0-2679-8080 ต่อ 221-225