โลตัส หั่นราคาไก่สด ช่วยลูกค้า-ประชาชน ประหยัดค่าครองชีพ

โลตัส หั่นราคาไก่สด ท่ามกลางสภาวะสินค้าหลายประเภทปรับตัวขึ้นราคา ช่วยลูกค้า-ประชาชน ประหยัดค่าครองชีพ

วันที่ 18 ก.ค. 2565 นายสุจริต มัยลาภ รองประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า “ท่ามกลางสภาวะสินค้าอุปโภคบริโภคหลายรายการที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่ส่งผลกระทบต่อค่าขนส่ง สร้างความลำบากให้กับประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตและประกอบธุรกิจ ที่สูงขึ้น

โลตัส จึงได้ร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการปรับลดราคาสินค้าหลายรายการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทอาหารที่เป็นวัตถุดิบที่สำคัญ อาทิ เนื้อหมู น้ำมันปาล์ม เป็นต้น

ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โลตัส จึงได้ปรับลดราคาเนื้อไก่และชิ้นส่วนไก่สดประเภทต่างๆ ในไฮเปอร์มาร์เก็ตของเรากว่า 220 สาขาทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและธุรกิจร้านอาหาร นอกจากนั้น สำหรับลูกค้าที่ซื้อตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไป ก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีกด้วย”

ปีกบนไก่ ราคากิโลกรัมละ 82 บาท ซื้อ 3 กิโลกรัมขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 78 บาท

อกไก่ ราคากิโลกรัมละ 99 บาท ซื้อ 3 กิโลกรัมขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 94 บาท

น่องไก่ติดสะโพก ราคากิโลกรัมละ 98 บาท ซื้อ 3 กิโลกรัมขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 93 บาท

ปีกกลางไก่ ราคากิโลกรัมละ 150 บาท ซื้อ 3 กิโลกรัมขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 143 บาท