ครบรอบ 7 ปี ‘กยท.’ ชูแนวคิด“Greener Better” ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวสวนยาง สร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ครบรอบ 7 ปี วันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ กยท. โชว์ผลงานเชิงประจักษ์รอบด้าน ช่วยอุตสาหกรรมยางพาราเติบโต ผลักดันชาวสวนยางเข้าถึงสวัสดิการที่จำเป็น พร้อมตั้งเป้าใช้นวัตกรรมล้ำสมัยช่วยขับเคลื่อนภาคการเกษตร ด้านผู้ว่า กยท. ชูแนวคิดบริหารงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมเศรษฐกิจ สังคม สู่อนาคตที่ยั่งยืน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด “Greener Better” ณ ห้องราชไมตรี การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ โดยมีเป้าหมายเพื่อจุดประกายความคิด สร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมยางพาราไทย พร้อมสนับสนุนชาวสวนยางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นายกุลเดช พัวพัฒนกุล ประธานกรรมการ กยท. ประเมินผลงานตลอด 7 ปีที่ผ่านมาว่า ในฐานะองค์กรกลางที่มีบทบาทโดยตรงในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ กยท. มีผลงานเชิงประจักษ์รอบด้าน สามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ผ่านหลายโครงการที่มีประโยชน์ อาทิ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งทำมาต่อเนื่อง 3 ปี, โครงการชะลอการขายยางพารา ที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตและขายในช่วงเวลาที่ราคาเหมาะสม และเพิ่มโอกาสให้ชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จำเป็น จนเกิดความมั่นคงในระยะยาว

“อีกสิ่งที่เราภาคภูมิใจคือ เราสามารถปลดล็อกความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิประโยชน์ ช่วยให้ชาวสวนยางเกิดความเท่าเทียมกัน สามารถเข้าถึงสวัสดิการที่จำเป็นเช่นเดียวกับผู้ที่ทำงานในระบบสำนักงาน จนเป็นเกษตรกรเพียงกลุ่มเดียวในประเทศที่เข้าถึงสิทธิ์ดังกล่าวได้ ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้องค์กรอื่นๆ ศึกษาและนำไปปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ต่อไป”

ประธานกรรมการ กยท. มั่นใจว่า การเข้าสู่ปีที่ 8 ของ กยท. จะเป็นก้าวย่างสำคัญของอุตสาหกรรมยางพาราไทย ในการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่ม จนเกิดผลผลิตที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดโลก พร้อมให้คำมั่นว่าจะดูแล สร้างขวัญและกำลังใจที่ดีแก่บุคลากรทุกภาคส่วนอย่างดีที่สุด เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ด้านนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Greener Better” แสดงวิสัยทัศน์ในการนำพา กยท. เดินหน้าต่อไปอย่างแข็งแกร่ง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมยางพาราโดยตรง  ถือเป็นความท้าทายของ กยท. ที่จะต้องหาทางรับมือให้จงได้

“กยท. ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เราดำเนินตามยุทธศาสตร์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก้าวต่อไปคือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราให้สามารถเพิ่มมูลค่า สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ ที่มีทั้งเกษตรกร นักวิจัย และกลุ่มสตาร์ตอัพ พวกเขาเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับประเทศในอนาคต ช่วยอุตสาหกรรมยางพาราให้เกิดความยั่งยืน สร้างความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสืบไป”

กิจกรรมในวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 7 ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ กยท. ยังมีพิธีมอบรางวัลสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564/2565 แก่สถาบันเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านการยางจนประสบความสำเร็จ รวมทั้งยังมอบรางวัลแก่สมาชิกเกษตรกรชาวสวนยางพาราต้นแบบ ที่มีความเป็นผู้นำ สามารถเป็นต้นแบบถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยางพาราให้แก่บุคคลทั่วไปได้

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมกิจกรรมวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 7 สามารถรับชมย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ การยางแห่งประเทศไทยRAOT และเพจ Khaosod – ข่าวสด และร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ยางพาราคุณภาพดีในราคาพิเศษ ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ได้ทาง www.raot.co.th