ซีไอเอ็มบี ไทย – 4 พันธมิตร บ.หลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนา “เหลียวหลัง มองหน้า : ลงทุนอย่างไร ในยามดอกเบี้ยขาขึ้น”

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับ 4 พันธมิตร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำ

จัดสัมมนาพิเศษ “เหลียวหลัง มองหน้า : ลงทุนอย่างไร ในยามดอกเบี้ยขาขึ้น”

ชี้แนวโน้มเศรษฐกิจและการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก แด่สมาชิก CIMB Preferred

 

คุณพอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณตัน คีท จิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัย และที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) คุณพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

คุณโรเบิร์ต เพนโนโลซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) ดร.ชาญวุฒิ รุ่งเเสงมณูญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด และคุณศุภกรณ์ ตุลยธัญ CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพล จำกัด

ร่วมงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “เหลียวหลัง มองหน้า : ลงทุนอย่างไร ในยามดอกเบี้ยขาขึ้น” เพื่อแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนในครึ่งปีหลัง 2022 ตลอดจนชี้แนวโน้มเศรษฐกิจและการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก แด่ลูกค้าที่เป็นสมาชิก CIMB Preferred ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

รายชื่อคณะผู้บริหาร (เรียงจากซ้ายไปขวา)

1. คุณศุภกรณ์ ตุลยธัญ CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพล จำกัด

2. ดร.ชาญวุฒิ รุ่งเเสงมณูญ ผู้ช่วยกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด

3. คุณพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

4. คุณสุวดิศ ดิสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารช่องทางการขาย ธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

5. คุณตัน คีท จิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

6. คุณพอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

7. คุณโรเบิร์ต เพนโนโลซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย)

8. ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัย และที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)