ของดี SME ห้ามพลาดกับ “SME ปัง ตังได้คืน” เปิดขั้นตอน สมัครง่าย อนุมัติไว ตังได้คืน

สมัครง่าย อนุมัติไว ตังได้คืน เปิดขั้นตอนการสมัครระบบ BDS บริการพัฒนาธุรกิจ
สมัครง่าย อนุมัติไว ตังได้คืน เปิดขั้นตอนการสมัครระบบ BDS บริการพัฒนาธุรกิจ

สมัครง่าย อนุมัติไว ตังได้คืน เปิดขั้นตอนการสมัครระบบ BDS บริการพัฒนาธุรกิจ พร้อมส่วนลดถึง 50-80%

ของดี SME ห้ามพลาดกับ “SME ปัง ตังได้คืน” มาตรการใหม่ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่ทุ่มงบประมาณกว่า 400 ล้านบาท ช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการแบบร่วมจ่าย (co-payment) ในสัดส่วนถึง 50–80% โดยเจาะกลุ่มเป้าหมาย SMEs ที่เป็นนิติบุคคล หรือผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ เน้นกลุ่มท่องเที่ยว, อาหาร-เครื่องดื่ม-ยา-สมุนไพร, New S-Curve, BCG เเละเกษตรแปรรูป ฯลฯ

สมัครง่าย

ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่เเพลตฟอร์ม BDS https://bds.sme.go.th/ พร้อมเเนบเอกสารยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนวิสาหกิจชุมชน / สำเนาเอกสารการเสียภาษี (ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.90) เป็นต้น

อนุมัติไว

เมื่อ สสว.ได้รับเอกสาร ‘ครบถ้วน’ เเละจะมีการพิจารณาเเละเเจ้งผลอนุมัติยืนยันตัวตนโดยเร็วที่สุด ผ่าน SMS เเละ E-mail ตามที่ SMEs ได้ลงทะเบียนไว้

ตังได้คืน (2 ต่อ)

ต่อที่ 1 จาก สสว. ช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ 50-80 เมื่อ SMEs ยื่นข้อเสนอเพื่อรับเงินอุดหนุน ต่อที่ 2 พัฒนาแล้วปัง มียอดขายเพิ่มขึ้น ได้ตังคืนสู่ธุรกิจ สสว. จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายเมื่อ SMEs ผ่านการอนุมัติเเละทำสัญญา SMEs จะเริ่มการพัฒนากับหน่วยงานบริการธุรกิจที่เลือกใช้ได้ทันที

จากนั้นเมื่อการพัฒนาเสร็จสิ้นเเละชำระค่าบริการครบถ้วนทั้งหมดเเล้ว ให้ SMEs นำใบเสร็จรับเงินเเละรายงานผลการพัฒนา ส่งมายัง สสว. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อขอรับเงินอุดหนุนในสัดส่วน 50–80% สูงสุดรายละไม่เกิน 200,000 บาท โดยเมื่อ สสว. ตรวจสอบเอกสารเเล้ว จะโอนเงินให้ SMEs ตามขนาดของธุรกิจ ดังนี้

– กลุ่มธุรกิจ Micro SME ที่มีรายได้ 1.8 ล้านบาทต่อปี รับเงินสนับสนุนร้อยละ 80 สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

– กลุ่มธุรกิจขนาดย่อม ที่มีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี และภาคการค้า และภาคบริการ มีรายได้ไม่เกินปีละ 50 ล้านบาท รับเงินสนับสนุนร้อยละ 50-80 สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจรับบริการพัฒนาธุรกิจต่างๆ เเบบมีคน ‘ช่วยจ่าย’ อนุมัติไว ตังได้คืน เเถมสมัครง่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ https://bds.sme.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1301, 0-2038-5858 หรือศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร หรือ OSS สสว. ในทุกจังหวัด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

#สสว #BDS #SMEปังตังได้คืน #SME #ปรึกษาธุรกิจ #สมัครง่ายอนุมัติไวตังได้คืน