ก้าวไปอีกขั้น! ออมสิน ผนึก Big C เปิดให้ ฝากเงินเข้าบัญชีออมสิน ผ่าน Big C

ออมสิน ผนึก Big C เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า ฝากเงินเข้าบัญชีออมสินผ่าน Big C

นายสราวุธ ณ นคร รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มดิจิทัลแบงก์กิ้ง และ ดร.ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่สายบริการธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ร่วมเปิดบริการรับฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน แบบ Online Real-Time ผ่านเคาน์เตอร์ Big C ทุกสาขา

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าธนาคารออมสินที่มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกสามารถฝากเงินเข้าบัญชีโดยไม่ต้องเดินทางไปสาขาของธนาคาร และยังเป็นการส่งเสริมการออมให้คนไทยอีกด้วย โดยเฉพาะการฝากเงินเข้าบัญชีของเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 7-20 ปี จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ

ฝากได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น. ยอดเงินฝากสูงสุด 20,000 บาท ต่อคนต่อวัน นอกจากนี้ ผู้ที่ใช้บริการฝากเงินยังได้รับส่วนลดในการช้อปอีก 15 บาทด้วย เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป