กิจการซีพีเอฟ ในศรีลังกา มอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้านวากาไลร สู้ภัยเศรษฐกิจ

กิจการซีพีเอฟ ในศรีลังกา มอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้านวากาไลร สู้ภัยเศรษฐกิจ
กิจการซีพีเอฟ ในศรีลังกา มอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้านวากาไลร สู้ภัยเศรษฐกิจ

กิจการซีพีเอฟ ในศรีลังกา มอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้านวากาไลร สู้ภัยเศรษฐกิจ

นายวิชิต คงเขียว กรรมการผู้จัดการ Lotus Aquaculture Lanka (Private) Ltd. นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยภาครัฐและเอกชน ร่วมมอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง มูลค่ารวม 900,000 รูปีศรีลังกา ในโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนวัทตาวัน (Vattavan Village) ที่อาศัยอยู่รอบฟาร์มกุ้งของบริษัท จำนวน 200 ครอบครัว ซึ่งเป็นประชาชนผู้มีรายได้น้อยจากการสำรวจของสำนักเลขาธิการกองวากาไลร ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศศรีลังกา โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ผู้บริหารบริษัท Vakarai Ocean Aqua Cluster เลขาธิการกองข้าราชการ เจ้าหน้าที่บริหารองค์การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่หมู่บ้าน ณ บ้านพักเจ้าหน้าที่หมู่บ้านวัทตาวัน อำเภอวากาไลร เขตชายฝั่งตะวันออก ประเทศศรีลังกา

“Lotus Aquaculture Lanka เป็นกิจการในต่างประเทศ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจโรงเพาะฟักลูกกุ้ง ฟาร์มกุ้ง และอาหารกุ้งในศรีลังกา บริษัทได้สนับสนุนให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ แก่ประชาชนในชุมชนวัทตาวัน ที่เป็นพื้นที่ตั้งของสถานประกอบการ โดยให้ความสำคัญกับสวัสดิการของพนักงานมาโดยตลอด เมื่อชาวบ้านวัทตาวันประสบความเดือดร้อน เผชิญความยากลำบากจากวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน เราในฐานะสมาชิกของชุมชน จึงริเริ่มโครงการเพื่อช่วยเหลือชาวชุมชนในเบื้องต้นอย่างทันท่วงที โดยระดมทีมงานจิตอาสาจัดหาชุดบรรเทาทุกข์ ประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งนำมาแจกจ่าย เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแก่ชาวบ้านวัทตาวัน ช่วยผ่อนคลายความทุกข์ยากและร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” นายวิชิต กล่าว

ซีพีเอฟ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับชุมชน โดยถ่ายทอดแนวทางดำเนินงานสู่บุคลากรทั่วโลก มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังพนักงานทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม ดูแลชุมชน สานประโยชน์สร้างคุณค่า พัฒนา และตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ “หลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน” ที่ทุกคนยึดมั่น ประกอบด้วย ประโยชน์ต่อประเทศที่เข้าไปลงทุน ประโยชน์ต่อประชาชนของประเทศนั้น และประโยชน์ต่อบริษัท โดยเฉพาะในพื้นที่ประกอบกิจการของซีพีเอฟทั่วโลก ซึ่งมีทั้งโรงงานและฟาร์มที่ชาวซีพีเอฟสามารถใช้ขีดความสามารถของตนเอง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน