มท. – แม่บ้านมท. ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มท. – แม่บ้านมท. ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด้วยความจงรักภักดี

กระทรวงมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด้วยความจงรักภักดี

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมอัษฎางค์ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย อาทิ

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายประยูร รัตนเสนี อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

นายบรรจบ จันทรัตน์ นางสาวปาณิสรา กาญจนจิตรา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีจากผ้าไทยชนิดต่างๆ เพื่อนำไปตกแต่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค. 2565

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นับเป็นระยะเวลากว่า 70 ปี ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยทรงวิริยะ อุตสาหะ ตรากตรำพระวรกาย

ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกล ด้วยน้ำพระทัยที่เมตตา เพื่อให้พี่น้องประชาชนพสกนิกรชาวไทย ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีครอบครัวที่อบอุ่น และมีสังคมไทยที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความเมตตา ความเกื้อการุณย์ ความเอื้ออาทรต่อกัน

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า ภาพที่ชินตา คือพระองค์ท่านจะทรงงานหนักมาก โดยเฉพาะเวลาทรงงานเรื่องผ้า จะทอดพระเนตรเป็นเวลาหลายชั่วโมงมาก เพื่อทรงดูรายละเอียด ซึ่งไม่มีพระราชินีพระองค์ไหนในโลกทรงงานหนักเท่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยทรงก่อตั้ง “กลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ที่อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ซึ่งถือเป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพแห่งแรก เป็นจุดเริ่มต้นของการชุบชีวิต ต่อลมหายใจ ผ้าไทย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการทรงส่งเสริมยุยงให้ประชาชนในพื้นที่ทอผ้าเพื่อที่จะขายให้พระองค์ท่านก่อน

เป็นที่มาของคำว่า ขาดทุนคือกำไร ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้เวลาว่างจากการทำเกษตรกรรมให้เป็นประโยชน์ด้วยการทอผ้าเป็นอาชีพเสริม สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัว ให้กับลูกหลาน ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

“ในวันนี้ พี่น้องชาวมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในส่วนกลางทุกคน ทั้งกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย ต่างพร้อมใจกันร่วมถวายความจงรักภักดีและแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยการปฏิบัติบูชา โดยการนำผ้าไทยชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นประจักษ์พยานแห่งน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาประดิษฐ์เป็นผีเสื้อที่มีความสวยสดงดงาม มีรูปแบบ รูปลักษณ์ ลวดลายที่หลากหลาย ซึ่งถือเป็นการร่วมทำสิ่งที่ดีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับพี่น้องข้าราชการและประชาชนในทุกจังหวัดที่ได้ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อด้วยความตั้งใจ”

“ซึ่งผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีจากผ้าไทยทั้งของจังหวัดและส่วนกลางเหล่านี้ จะเป็นตัวแทนของคนทุกจังหวัด เพื่อใช้ในการตกแต่งประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายใต้ชื่อ “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย” นายสุทธิพงษ์ กล่าวเน้นย้ำ

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี” มีแนวคิดมาจากเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านถ้ำติ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับราษฎร ความว่า

พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” ซึ่งนับตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน ป่าไม้ทั่วประเทศไทยล้วนมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร สร้างคุณค่า สร้างคุณภาพชีวิต ให้กับพี่น้องประชาชน รวมไปถึงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับทรัพยากรทางธรรมชาติ

โดย “ผีเสื้อ” ถือเป็นแมลงที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ด้วยเพราะน้ำพระราชหฤทัยแห่งองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทำให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชเสาวนีย์ ในการร่วมกันปลูกป่า ปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ อันแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่พระองค์ท่าน

“ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีในวันนี้แล้ว กระทรวงมหาดไทยจะได้นำผีเสื้อเหล่านี้ และผีเสื้อจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ส่งมอบให้กับสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เพื่อใช้ในการตกแต่งประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทย รวมถึงภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ พระผู้นำศาสนา ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคสื่อมวลชน ได้ร่วมกันริเริ่มโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมไทย ทั้งการสวมใส่ผ้าไทย การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมด้านอื่นๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว เพื่อที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยด้วยความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน” นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงท้าย