เมืองไทยประกันชีวิต คว้า 2 รางวัล Thailand’s Smart Awards 2022

เมืองไทยประกันชีวิต คว้า 2 รางวัล Thailand’s Smart Awards 2022

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล องค์กรด้านการจัดการยอดเยี่ยม (Smart Management Company Awards) และรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ขวัญใจมหาชน (Most Admire Products) จากความคุ้มครองสุขภาพ Elite Health” จากพิธีมอบรางวัลประจำปี Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 3

ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท ณ ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ่ง จำกัด ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อมอบให้แก่องค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม และโดดเด่นในด้านต่างๆ สามารถยกระดับปรับตัวทางธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ จากการพิจารณาคัดเลือกผลงานด้านการตลาด การขาย นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล