พช.ชวนช้อปผ้าไทย ให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP 1-5 ก.ค.นี้ ที่เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

พช.ชวนช้อปผ้าไทย ให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP 1-5 ก.ค.นี้ ที่เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย เฟ้น 43 ผลิตภัณฑ์ เข้าสู่การทดสอบตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทดสอบตลาด “Start to Style” โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย

โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์จำนวน 43 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมงาน พร้อมนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผ้ามาจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 5 กรกฎาคมนี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากรมฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะด้าน มาถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเข้าสู่ตลาดใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ จากการที่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มาจากภูมิปัญญากำลังได้รับความสนใจจากผู้บริโภค กรมฯ จึงต้องการพัฒนาทักษะผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น  ซึ่งการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดในครั้งนี้ กรมฯ ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 43 ผลิตภัณฑ์ จาก 436 ผลิตภัณฑ์ มาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมงาน 

“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมตลาดและวิถีชีวิตยุคใหม่ ใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา มาสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยนำความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสมัยใหม่ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของชุมชน มีการสร้างเรื่องราว การปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ จะช่วยส่งผลให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนได้มากยิ่งขึ้น อยากขอเชิญชวนทุกท่านให้มาเลือกซื้อหาสินค้า เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการกันได้ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมนี้ ” รองอธิบดี กล่าวสรุป