โครงการคมส่งฝัน ปีที่ 1 เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์เพิ่ม

โครงการคมส่งฝัน ปีที่ 1 เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์เพิ่ม หลังรอบแรกผ่านเกณฑ์เพียง 30%

โครงการ “คมส่งฝัน ปีที่ 1” โครงการมอบทุนการศึกษาที่จัดตั้งโดย นายคมสันต์ ลี CEO หนุ่มไฟแรงผู้บุกเบิก Startup ไทยระดับยูนิคอร์น “แฟลช เอ็กซ์เพรส” โดยเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา นายคมสันต์และทีมงานได้เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ 1 ที่สนใจเข้ารับทุน

โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การสนับสนุน และให้โอกาสแก่เยาวชนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แต่ไม่มีทุนทรัพย์ จนถึงขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 800 คน ทั้งนี้ จากการคัดเลือกรอบแรกพบว่ามีผู้ที่ผ่านเกณฑ์เพียง 30% จากจำนวนทั้งหมด

จึงทำให้ทางโครงการขยายระยะเวลาการสมัครเพิ่ม โดยคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับทุนเบื้องต้น ต้องเป็นเยาวชนไทยที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 4 ภาคการศึกษาล่าสุด เฉลี่ยสะสมรวมไม่ต่ำกว่า 2.75 มีรายได้ของครอบครัวรวมกันต่อปีไม่เกิน 150,000 บาท และเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ขาดแคลนบุคลากร อาทิ

นายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

สาขาวิชาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

สาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สาขาวิชาอื่นๆ ที่สามารถทำประโยชน์ต่อสังคม

โดยสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ นอกจากนี้ หากผู้ขอรับทุนเป็นผู้ที่มีใจเป็นจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการ ทางโครงการจะสนับสนุนเงินให้แก่ผู้รับทุน ปีละ 100,000 บาท ตั้งแต่ที่ผู้รับทุนเข้าศึกษาในปี 1 จนถึงปีที่จบการศึกษา (จำนวนปีจะขึ้นอยู่กับหลักสูตรของสาขาวิชาที่เรียน)

ซึ่งทุนการศึกษา คมส่งฝัน เป็นทุนแบบให้เปล่า ผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด โดยความตั้งใจของนายคมสันต์ คือ ต้องการให้เยาวชนในโครงการได้นำเอาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพตามสายงานที่ขาดแคลน และเพื่อมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประเทศได้พัฒนาต่อไป

นักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง Facebook Fan Page : คมส่งฝัน สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox หรือ โทร. 092-252-9534, 087-549-1669 และ 098-345-5818 ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม ศกนี้