วิตอะเดย์ น้ำดื่มวิตามินอันดับ 1 คว้ารางวัลจาก KANTAR Brand Footprint Award Thailand 2022

วิตอะเดย์ น้ำดื่มวิตามินอันดับ 1 คว้ารางวัลจาก KANTAR Brand Footprint Award Thailand 2022

วิตอะเดย์ (Vitaday) โดย บริษัท เจเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด เดินหน้าคว้ารางวัลอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำแบรนด์น้ำดื่มวิตามินอันดับ 1 ล่าสุด วิตอะเดย์ สามารถคว้ารางวัล “แบรนด์อันดับ 1 ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ เติบโตมากที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในเขตเมืองของประเทศไทย

จากอัตราการเข้าถึงผู้บริโภค Brand Footprint โดยข้อมูลการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อบริโภค นอกบ้าน ในช่วงระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ถึง 10 ตุลาคม 2564 ภายใต้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย Kantar (Thailand) Ltd., Worldpanel Division”

สำหรับรางวัล “แบรนด์อันดับ 1 ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ เติบโตมากที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในเขตเมืองของ ประเทศไทย” ถูกมอบให้โดย Kantar เป็นบริษัทวิจัยชั้นนำด้านข้อมูลเชิงลึกและที่ปรึกษาทางการตลาดระดับโลก

ได้จัดอันดับ Brand Footprint Awards 2022 รางวัลยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีสำหรับตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค หรือ FMCG ในประเทศไทย ซึ่งได้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยรางวัลดังกล่าวได้ถูกวิเคราะห์จาก Consumer Reach Points เอกสิทธิ์เฉพาะจาก Kantar ครอบคลุม 570 แบรนด์ FMCG (สินค้าอุปโภคบริโภค) สำหรับประเทศไทย ครอบคลุมการเลือกซื้อของผู้บริโภคทั้งออนไลน์และออฟไลน์ถึง 26.2 ล้านครัวเรือน