น้ำใจคนไทย “ฟาร์มเฮ้าส์” มอบขนมปัง จำนวน 2,000 ชิ้น ให้ผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ในชุมชนบ่อนไก่

น้ำใจคนไทย “ฟาร์มเฮ้าส์” มอบขนมปัง จำนวน 2,000 ชิ้น ให้ผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ในชุมชนบ่อนไก่

นายอิศเรศ สิทธวีร์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ตัวแทนบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเบเกอรี่ แบรนด์ “ฟาร์มเฮ้าส์” มอบขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ จำนวน 2,000 ชิ้น ให้แก่ผู้ประสบภัยเพลิงไหม้บ้านเรือนในชุมชนบ่อนไก่ ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน รับมอบโดย นางสาวศศิธร เจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมคณะ นำไปแจกจ่ายที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ เขตปทุมวัน เมื่อเช้านี้