ดีพร้อม เปิดตัวกิจกรรม “ปลูกปั้น DIPROM Franchise ครั้งที่ 2” พร้อมปั้น 30 แฟรนไชส์

ดีพร้อม เปิดตัวกิจกรรม “ปลูกปั้น DIPROM Franchise ครั้งที่ 2”

เดินหน้ายกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม พร้อมปั้น 30 แฟรนไชส์

 

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัวกิจกรรม “ปลูกปั้น DIPROM Franchise ครั้งที่ 2 ยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปั้น 30 แฟรนไชส์” เดินหน้าพัฒนาและยกระดับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสู่แฟรนไชส์เกษตรแบบยั่งยืน โดยการคัดเลือกเหล่าธุรกิจเกษตรจากทั่วประเทศที่ผ่านคุณสมบัติเข้าสู่กิจกรรมเสริมสร้างความรู้อย่างเป็นระบบ จนสามารถจัดทำคู่มือแฟรนไชส์ธุรกิจเกษตรของตนเอง นำไปต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร รวมถึงการบริการที่เป็นธุรกิจฐานรากที่สำคัญของประเทศไทย ที่ยังจำเป็นต้องเร่งปรับตัวให้ก้าวทันสถานการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตปกติใหม่ ตลอดจนการทำงานของผู้คนส่วนใหญ่มากขึ้น

ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรจึงต้องเร่งปรับแผนและพลิกวิกฤตเป็นโอกาสให้เร็ว ทั้งในด้านการพัฒนาบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มใหม่ๆ มาใช้ในการทำธุรกิจและต่อยอดไปสู่ความยั่งยืน ดังนั้น ดีพร้อม จึงได้เดินหน้าจัดกิจกรรม “ปลูกปั้น DIPROM Franchise ครั้งที่ 2 ยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปั้น 30 แฟรนไชส์” เพื่อเสริมสร้างความรู้และยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปั้นธุรกิจจากเอสเอ็มอีขยายตลาดสู่การเป็น “แฟรนไชส์” อย่างเป็นระบบ

โดยเน้นการให้ความรู้เรื่องการบริหารร้าน การคำนวณต้นทุน การทำการตลาด การขยายสาขา การสร้างโมเดลธุรกิจที่สามารถพัฒนาและต่อยอดได้ ด้วยคู่มือบริหารแฟรนไชส์ ที่ได้มาตรฐาน ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ โดย ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์ ผู้คว่ำหวอดในวงการแฟรนไชส์ และ Chain Store มากว่า 30 ปี และ มีประสบการณ์ตรงจากการเป็นที่ปรึกษาบริษัทแถวหน้าของเมืองไทย

ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์ ผู้คว่ำหวอดในวงการแฟรนไชส์ และ Chain Store
ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์ ผู้คว่ำหวอดในวงการแฟรนไชส์ และ Chain Store

กิจกรรมในครั้งนี้ มีธุรกิจเกษตรจำนวน 30 ธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ล้วนเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง โดยเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ธุรกิจเกษตร เกษตรแปรรูป และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการทำการตลาดและจัดจำหน่าย

ที่สำคัญ มีความพร้อมสำหรับการฝึกอบรม เวิร์กช็อป และปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อสร้างโมเดลธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมีเป้าหมาย ผ่านการเรียนการสอนที่เป็นแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ กำหนดการอบรม จำนวน 6 ครั้ง ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565

ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช
ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช

ทั้งนี้ กิจกรรม “ปลูกปั้น DIPROM Franchise ครั้งที่ 2 ยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมปั้น 30 แฟรนไชส์ มีความมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคธุรกิจเกษตรของไทยให้มีความเข้มแข็ง โดยดีพร้อมได้ให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด ทั้งการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการ การทำให้เข้าถึงบริการของดีพร้อมจากทุกที่ทุกเวลา การปฏิรูปโครงการให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายทำให้ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป” ดร.ณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย