เชิญเกษตรกรหัวคิดใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมฟรี! “ยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปั้น 30 แฟรนไชส์”

เชิญเกษตรกรหัวคิดใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมฟรี!! สมัครด่วนถึง 5 มิ.ย.นี้

“ยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปั้น 30 แฟรนไชส์”

 

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแปรรูป และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม “กิจกรรมยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมปั้น 30 แฟรนไชส์” ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างสรรค์อุตสาหกรรมส่งเสริม” เพื่อเสริมสร้างความรู้และยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปั้นธุรกิจจากเอสเอ็มอีขยายตลาดสู่การเป็น “แฟรนไชส์” อย่างเป็นระบบ เน้นการบริหารร้าน การคำนวณต้นทุน การทำการตลาด การขยายสาขา และการสร้างคู่มือบริหารแฟรนไชส์” อย่างเต็มรูปแบบ

โดยกำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. – 2 ก.ค. 65 ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (รูปแบบการเรียนผสมผสาน Online – Offline อบรมจำนวน 6 ครั้ง) เกษตรกรที่สนใจต้องการยกระดับธุรกิจตนเอง สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ด่วน! ปิดรับสมัครภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 นี้ โดยสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ : https://forms.gle/q86RgcJWqRk8iBj68

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ติดต่อ คุณศรัญญา โทร. 088 452 4373, คุณพิรุณพร โทร. 094 983 9650