ศรีจันทร์ มอบสวัสดิการพนักงาน เพิ่มวันลา ผ่าตัดแปลงเพศ ลาคลอด 180 วัน

ศรีจันทร์ มอบสวัสดิการพนักงาน เพิ่มวันลา ผ่าตัดแปลงเพศ ลาคลอด 180 วัน 

คุณรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ทายาทรุ่นที่สามที่เต็มไปด้วยพลังครีเอทีฟ ปรับเพิ่มสวัสดิการให้พนักงานศรีจันทร์ หลังประกาศยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน มอบโอกาสที่ดียิ่งกว่าให้แก่ทุกชีวิตของครอบครัวศรีจันทร์

“เพราะเรามองว่าพนักงานคือหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง พนักงานทุกคน ทุกตำแหน่ง ล้วนเป็นสมาชิกของครอบครัวศรีจันทร์ เราจึงอยากมอบโอกาสให้กับทุกคนและพร้อมจะสร้างให้เกิดความสุขและรอยยิ้มในทุกๆ วัน”

“บุคลากรของศรีจันทร์มีช่วงวัยที่หลากหลาย ตั้งแต่ Baby Boomer จนถึง Gen Z ปัจจุบันศรีจันทร์มีพนักงานทั้งหมด 170 คน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มพนักงานที่วัยเกิน 50 ปี ประมาณ 8% และสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเรามีพนักงานในกลุ่ม LGBT ร่วมงานกับเราถึง 10% เมื่อนำข้อมูลพนักงานทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยรวม พบว่าทุกคนอาจต้องการสวัสดิการที่เหมือนกันในบางส่วน แต่บางส่วนก็ควรต้องเพิ่มให้เหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริงของแต่ละคนเช่นกัน ถึงเวลาแล้วที่สวัสดิการพื้นฐานของพนักงานต้องได้รับการปรับเปลี่ยน”

“ลาผ่าตัดแปลงเพศ ลาคลอดไม่หักเงินได้ 180 วัน ลาช่วยภรรยาและบุตรหลังคลอด ลาพักใจหลังการสูญเสีย เหล่านี้คือรูปแบบวันลาที่ศรีจันทร์ตั้งใจมอบให้พนักงาน เราใช้เวลาในการพัฒนางานด้านสวัสดิการให้เหมาะกับความต้องการของพนักงานทุกกลุ่มค่อนข้างมาก มีการหาข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการเพิ่มสวัสดิการ สุดท้ายเราก็ได้เพิ่ม 4 สวัสดิการใหม่ ซึ่งเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีความสุขเมื่อทราบว่าพวกเขากำลังจะได้รับโอกาสดีๆ จากศรีจันทร์” คุณรวิศ กล่าว

ทั้งนี้ 4 สวัสดิการใหม่ ที่ศรีจันทร์พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย

  1. Maternity Leave เพื่อมอบเวลาที่สำคัญที่สุดในช่วงเริ่มต้นของชีวิตและความผูกพันให้กับแม่และลูก โดยที่ให้พนักงานมีสิทธิลาคลอดบุตร 180 วัน (รวมวันหยุด) โดยบริษัทฯ ยังคงจ่ายค่าจ้างให้ตามปกติ
  2. Parental Leave พนักงานที่ภรรยาตั้งครรภ์หรือคลอดบุตร สามารถลางานเพื่อดูแลภรรยาและบุตรได้เป็นระยะเวลา 30 วัน (รวมวันหยุด)
  3. Medical Leave for Gender Reassignment Surgery ให้พนักงานมีสิทธิ์ลาเพื่อการผ่าตัดแปลงเพศได้ไม่เกิน 30 วัน
  4. Bereavement Leave ให้พนักงานพักใจกับเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียคู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องได้ไม่เกิน 10 วัน

“การพัฒนางานด้านสวัสดิการพนักงานจะต้องเดินหน้าและปรับตัวให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และสถานการณ์ ณ ปัจจุบันอยู่เสมอ เพราะเราต้องปรับเพื่อให้สามารถดูแลและสนับสนุนพนักงานได้อย่างดีที่สุด ถ้าบุคลากรไม่ต้องมีสิ่งที่ห่วงหรือเราสามารถลดอุปสรรคในการทำงานลงได้ และพยายามเพิ่มความสามารถของพนักงานให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เราก็สามารถเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันกับภายนอก และที่สำคัญคือ ต้องแข่งกับตัวเองในปีก่อนๆ ให้ได้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน” คุณรวิศ กล่าวเสริม

ด้านมุมมองต่อภาพรวมธุรกิจไทยหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย คุณรวิศ เผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ภาคธุรกิจได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในเวลารวดเร็ว ซึ่งเป็นโอกาสดีในการปรับกลยุทธ์ด้านการตลาด โดยหันมาให้ความสำคัญกับช่องทางการขายแบบ E-commerce เพิ่มมากขึ้น รวมถึงรูปแบบการสื่อสารกับผู้บริโภคก็สามารถทำได้แบบตรงไปตรงมา ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น

สำหรับศรีจันทร์ได้มีการกำหนดทิศทางใหม่ของธุรกิจ ให้สามารถปรับตัวได้รวดเร็ว ภายใต้การเพิ่มประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนวิธีการทำการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ที่เรายังคงยึดถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการเข้าใจ ดูแล และการฟังเสียงจากผู้บริโภคตลอดเวลา

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามนโยบายเปิดรับความหลากหลาย ศรีจันทร์จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษตลอดเดือนมิถุนายนต้อนรับเทศกาล Pride Month หรือช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ร่วมกันแสดงออกถึงสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศพร้อมเพรียงกันทั่วโลก ผู้สนใจสามารถชมรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ จากแบรนด์ศรีจันทร์ ได้ที่ https://www.facebook.com/srichand1948