MTL รับ 2 รางวัลใหญ่ “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2565”

MTL รับ 2 รางวัลใหญ่ “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2565” Product Innovation Awards 2022

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับ 2 รางวัลใหญ่สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2565Product Innovation Awards 2022 ประกอบด้วย

รางวัลผลิตภัณฑ์กลุ่มประกันชีวิตและประกันภัย ประกันชีวิควบการลงทุน “เมืองไทยยูนิตลิงค์ (Unit Linked) uDesign” และรางวัลผลิตภัณฑ์กลุ่มประกันชีวิตและประกันภัย กลุ่มการบริการแอพพลิเคชั่น “MTL Click” จัดโดย นิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในโครงการ BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2022 เพื่อคัดเลือกสุดยอดสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมในหลากหลายประเภทสินค้า ผ่านการคัดเลือกจากทีมบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย นางสาวนาเดีย สุทธิกุลพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วย นายปาณัท สุทธินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้แทนรับรางวัลจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี และนางสาวจิตต์เกษม สุรธรรมานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดี