เปิดผลสำรวจ เศรษฐกิจไทย เผชิญความท้าทาย ขาดแคลนแรงงานทักษะขั้นสูง

เปิดผลสำรวจ เศรษฐกิจไทย เผชิญความท้าทาย ขาดแคลนแรงงานทักษะขั้นสูง

บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป เปิดผลสำรวจผู้นำ 50 องค์กรชั้นนำของประเทศไทย ที่อยู่ในระบบนิเวศผู้นำองค์กร (Ecosystem Leadership) ช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 “THE Q1/2022 SLINGSHOT TOP 50 CEOS SURVEY” โดยประเด็นสำคัญคือ “อะไรคือสิ่งที่ CEO คาดหวังในปี 2565”

จากผลสำรวจ CEO พบ 7 เทรนด์สำคัญ ด้าน กลยุทธ์เรื่องการบริหารคนและองค์กรที่ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยควรคำนึงในปี 2565 ดังนี้

  1. เศรษฐกิจจะเติบโตด้วยกำลัง และทักษะแรงงานที่จำกัด

ผลสำรวจ 51% ของ CEO คาดว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะดีขึ้น แต่ยังมีความท้าทายภายใต้ปัญหาการบริหารบนความไม่แน่นอน การฟื้นตัวในแต่ละอุตสาหกรรมไม่เท่ากัน และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

ยิ่งกว่านั้น ยังต้องเผชิญกับความท้าทายด้านต้นทุนที่สูงขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดด้านแรงงาน ซึ่งการบริหารธุรกิจบนความไม่แน่นอน ส่งผลให้ธุรกิจต้องการแรงงานที่มีทักษะขั้นสูงและมีทักษะหลากหลาย ซึ่งไม่ได้หาง่ายและสร้างไม่ทัน ทำให้เกิดการแย่งแรงงาน และซื้อตัวแรงงานที่มีฝีมือข้ามอุตสาหกรรม

  1. ยุทธศาสตร์ที่ผู้นำต้องโฟกัสจริงจัง คือ “ทรานส์ฟอร์มองค์กรให้สำเร็จเสียที”

ผลสำรวจพบว่า 47% ของ CEO ชัดเจนกับเป้าหมายหลักในการนำเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง บทเรียนที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่า องค์กรต้องใช้คนน้อยลงบนเงื่อนไขที่ประสิทธิภาพประสิทธิผลไม่กระทบ

ดังนั้น จุดโฟกัสเรื่องทรานส์ฟอร์มต่อจากนี้ไปคือ “การสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” ซึ่งต้องทำทั้งกระบวนการ ทั้งนี้ การสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และมีทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตขององค์กร จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้การทรานส์ฟอร์มประสบผลสำเร็จ

  1. การทำงานแบบไฮบริดจะกลายเป็นวิธีการทำงานหลัก แต่ผู้นำหลายคนยังคาดหวังให้คนกลับมาสำนักงาน

CEO ทั้งหมดเชื่อว่าการทำงานแบบไฮบริดได้กลายเป็นวิธีการทำงานหลักที่เป็นที่ยอมรับ แต่ในเชิงลึกผู้นำหลายคนยังคาดหวังให้คนมาที่ออฟฟิศ ภายใต้การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานแบบไฮบริด เน้นยืดหยุ่น ปรับตัวทันในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เพื่อให้คนปรับแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกประเด็นที่กลุ่ม CEO ให้ความสนใจคือ การสร้างความพร้อมทางเทคโนโลยี ไม่ตกเทรนด์กับเครื่องมือใหม่ๆ

2565 ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ หุ้นส่วนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มสลิงชอท
ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ หุ้นส่วนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มสลิงชอท
  1. การสร้างประสบการณ์ให้พนักงาน จะเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานแบบไฮบริดให้สำเร็จ

การสร้างประสบการณ์ให้พนักงาน ถือเป็นหัวข้อที่มีความซับซ้อน เพราะครอบคลุมหลายเรื่อง โดยผลสำรวจพบว่า 30% ของ CEO มองว่า การเห็นคุณค่าของงานที่ทำ เป็นสิ่งที่สร้างประสบการณ์ที่สำคัญให้กับพนักงาน

  1. กลยุทธ์เรื่อง “คน” จะถูกทบทวนครั้งใหญ่อีกครั้ง และธุรกิจยังถูกขับเคลื่อน โดย “คน” เป็นหลัก

แม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ แต่ CEO ถึง 70% มองว่าไม่มีทางจะแทนคนได้ทั้งหมด กลยุทธ์สำคัญยังถูกขับเคลื่อนด้วย “คน” และ “คนเป็นเป้าหมายของธุรกิจ” ซึ่งหนึ่งในปัญหาด้าน “คน” ที่ร้อนแรงที่สุดคือ เรื่อง Power Skills ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ทำให้ทุกคนต้องสามารถเป็นผู้นำ ตัดสินใจได้เองอย่างมีกลยุทธ์ รวมถึงทำงานเป็นทีม สื่อสาร เล่าเรื่องเป็น ซึ่งทักษะเหล่านี้คือสิ่งที่ทรงพลังและยั่งยืนในธุรกิจ

  1. People Analytic จะถูกใช้ในทุกแง่มุมของธุรกิจ

ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ได้มีการปรับเอาเทคโนโลยี และการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี ข้อมูลด้านคน (People Analytic) กลับถูกมองว่าล้าหลังในการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์และตัดสินใจ ซึ่งในปี 2565 เป็นปีที่ CEO อยากเห็นการมุ่งเน้นที่จะทำให้เกิดประโยชน์จากข้อมูลเกี่ยวกับคนเกิดขึ้นจริง

  1. Diversity and Inclusion ยังเป็นจุดบอดในองค์กรและสังคมไทย

CEO ถึง 49 คนจาก 50 คน เชื่อว่าองค์กรทำเรื่องความหลากหลายเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมในองค์กรได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อเจาะลึกพบว่า 99% ทำเรื่องนี้อยู่ในระดับผิวๆ เท่านั้น โดยมาจากเหตุผลหลัก คือ มองว่าองค์กรไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้ และเชื่อว่าได้ดูแลพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งหากไม่ปรับปรุงในอนาคต ปัญหานี้จะกลายเป็นปัญหาของสังคมในที่สุด

ผู้ที่สนใจสามารถ download รายงานผลสำรวจได้ที่ https://www.slingshot.co.th/page/top_ceo_report/