5 กลยุทธ์ AIS Business ติดเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยสู่โลกดิจิทัล

เจาะเบื้องลึก 5 กลยุทธ์ ของ AIS Business สู่การเป็น Cognitive Telco ดึงโครงข่ายอัจฉริยะเจาะตลาดองค์กร ติดเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยสู่โลกดิจิทัล

ไม่ใช่เพราะการเปลี่ยนผ่านของ Digital Transformation หรือการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ AIS Business วางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยี หรือ Digital Infrastructure เท่านั้น

หากแต่เป็นเพราะตลอดระยะเวลากว่า 31 ปี ที่ AIS Business ในฐานะ Digital Service หนึ่งเดียวที่สร้างประโยชน์เสริมขีดความสามารถให้ลูกค้าและประเทศ เดินหน้าธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของโครงข่ายด้วย Intelligent Network มาโดยตลอด

AIS Business ยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยี และศักยภาพโครงข่ายเข้าเชื่อมต่อการทำงานกับภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ให้สามารถทรานส์ฟอร์มองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการทำงาน การบริหารต้นทุน และสร้างการเติบโตด้วยเครื่องมือด้านดิจิทัลที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ท่ามกลางสถานการณ์และความท้าทายรอบด้าน ปีที่ผ่านมา AIS Business โชว์ฟอร์มสร้างการเปลี่ยนแปลงในตลาดกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 60% และกลุ่ม SMEs 40% ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าธุรกิจกว่า 2 ล้านธุรกิจในประเทศไทย

คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS

คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS เผยว่า ปีที่ผ่านมา รายได้จากกลุ่มธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร เติบโตในอัตราตัวเลข 2 หลัก จากปีก่อนที่เติบโตอยู่ที่ 16% คิดเป็น 10-12% ของรายได้รวมบริษัท ตอกย้ำว่าเรามาถูกทางแล้ว

“ความมุ่งมั่นเดิมแต่ปีนี้การทำงานจะเข้มข้นยิ่งกว่าเดิม เมื่อ AIS ประกาศเป้าหมายใหม่ ปักธงมุ่งเป็น Cognitive Telco หรือ องค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ ผ่านการวางโครงสร้างพื้นฐานและดึงศักยภาพของพาร์ตเนอร์ภายใต้ Digital Business Ecosystem ที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด”

“เพื่อออกแบบบริการและโซลูชั่นที่ตอบโจทย์การทำงานของทุกองค์กร ผ่านความร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ทั้งในประเทศและระดับโลกอย่างมากมาย เรามองกลุ่มลูกค้าองค์กรเป็นหนึ่งใน Digital Business Ecosystem โดยมี AIS Business เป็นผู้ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสร้างขีดความสามารถใหม่ๆ เพื่อให้ภาคธุรกิจมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน”

ปี 2022 AIS Business กางแผนยุทธศาสตร์ เดินเกมด้วย 5 กลยุทธ์ที่จะนำพาองค์กรก้าวสู่โลกดิจิทัล พร้อมติด สปีดเครื่องยนต์ภาคเศรษฐกิจไทย

1. ผลักดัน 5G Ecosystem สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม

กว่า 35,000 ล้านบาท ที่ AIS ลงทุนไปกับการปรับปรุงและขยายศักยภาพของ 5G โดยมีเป้าหมายขยายเครือข่ายมากยิ่งขึ้นจาก 76% ไปสู่ 85% ภายในปี 2022 เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำและสร้างโครงข่าย 5G ที่ AIS ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไว้รองสำหรับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ประกอบการ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพในเรื่องต่างๆ ภายใต้ Ecosystem เดียวกัน อาทิ AR/VR, Robotic, AI และ IoT โดยปี 2022 วางแผนลงทุนใน Vertical Solution และ Horizontal Solution มากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีทำ AR/VR, การบูรณาการ Data จาก IoT มาสร้างโซลูชั่นให้กับลูกค้า และยังคงนำศักยภาพของพาร์ตเนอร์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นคีย์หลักในการผลักดัน 5G Ecosystem ให้ลูกค้าทุกธุรกิจ ทุกชุมชน สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

2. ยกระดับการทำงานของโครงข่ายด้วย Intelligent Network

การนำ Intelligent Network เข้าไปสร้างศักยภาพทางธุรกิจให้กับลูกค้า ถือเป็น Core Business ของ AIS ในการสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งที่สุด เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้า เช่น โซลูชั่น Bandwidth on Demand (BOD) เป็นบริการเสริมสำหรับปรับเพิ่ม Bandwidth ชั่วคราวได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์

เพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง หรือการเป็นผู้ให้บริการด้านการเชื่อมต่อที่ครบวงจรทั้งเครือข่ายใยแก้วนำแสงและเครือข่ายไร้สายสำหรับลูกค้าองค์กร ด้วยการมี Gateway ที่สามารถเชื่อมต่อทั้ง Bandwidth ในประเทศและต่างประเทศ

พร้อมทีมงานที่เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการเพื่อส่งมอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าตามรูปแบบและพฤติกรรมของการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปีที่ผ่านมา International Bandwidth เติบโตกว่า 50%

3. เสริมแกร่งด้าน Digital Infrastructure and Platform ให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ

AIS เชื่อว่า การบูรณาการโซลูชั่นในมือแล้วนำไปสร้างโซลูชั่นแบบ One Stop Shopping ให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่ลูกค้าธุรกิจยุคใหม่มองหา เพื่อง่ายต่อการขับเคลื่อนธุรกิจโดยมีคนกลางซัพพอร์ต Digital Infrastructure and Platform แบบครบวงจร

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมแบบ End-to-End จึงกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญในปีนี้ ส่งผลให้ AIS สามารถขยายผลการให้บริการลูกค้าองค์กรในฐานะผู้ให้บริการด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มด้าน CCII ที่ครอบคลุมเทคโนโลยีที่ครบครัน

ทั้ง โซลูชั่นคลาวด์ (Cloud) บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) บริการ IoT (Internet of Things) และบริการด้านไอซีทีโซลูชั่น (ICT Solution)

4. เสริมอาวุธด้านการตลาด และเพิ่มโอกาสการเติบโตด้วย Business Big Data

AIS ลงทุนเรื่องการนำ Data มาบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการทำ Digital Marketing การทำแคมเปญต่างๆ เรียกได้ว่าเป็นฟันเฟืองที่อยู่เบื้องหลังการผลักดันให้ลูกค้ากลายเป็นองค์กร Data Driven โดยนำ Data ของลูกค้ามาเสริมกับการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขัน รวมถึงอาวุธใหม่ๆ สำหรับการสื่อสารทางการตลาดที่จะสร้างยอดขายและการเติบโตได้มากยิ่งขึ้น

ยกตัวอย่าง การทำงานกับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ บริษัท PLAN B โดยนำดาต้าด้านทราฟิกมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการทำงาน สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับธุรกิจของลูกค้า PLAN B หรือการนำเทคโนโลยี AI Chatbot ไปใช้เสริมในธุรกิจ ที่ไม่เพียงช่วยลดแรงงานคนและทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ยังสามารถนำ Data ที่เก็บอย่างเป็นระบบมาบูรณาการต่อ สร้างโอกาสให้กับธุรกิจนั้นๆ ได้

5. เพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากร เพื่อส่งมอบบริการด้วยทีมงานมืออาชีพ

สิ่งสุดท้ายและสำคัญที่สุดคือ การเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากร วันนี้ AIS Business เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวในตลาดที่มีความพร้อมสูงสุด มีบุคลากรในสายงาน ICT ที่เชี่ยวชาญและรอบด้าน ทำให้การส่งมอบบริการเพื่อตอบโจทย์องค์กรธุรกิจมีความต่อเนื่อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ประเมิน ติดตั้ง บริหารโครงการ และบริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ

นับตั้งแต่ AIS ทำงานร่วมกับ CSL เพื่อเดินหน้าเจาะตลาดลูกค้าองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ โดยเข้ามาเสริมแกร่งใน 3 บริการหลัก ได้แก่ Data Center, Cloud รวมถึงบริการ ICT Service อีกทั้งการควบรวมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมให้บริการ Managed Network, Managed ICT Services สามารถให้บริการ Cloud ได้แบบ End-to-End Single Service Provider อย่างครบวงจร

เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ก้าวต่อไปคือการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเพื่อก้าวไปข้างหน้า และสร้างความเชื่อมั่นในบริการให้กับลูกค้า โดยปีที่ผ่านมาตัวเลขความพึงพอใจของลูกค้าด้านบริการเพิ่มสูงขึ้น 93% ภายในปีนี้จะเพิ่มตัวเลขบุคลากรที่เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่า

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าธุรกิจที่ขยายตัวขึ้น พร้อมเปิดกว้างรับบุคลากรคนรุ่นใหม่และคนที่มีทักษะเข้ามาร่วมทีมกับ AIS