SME D Bank ลงพื้นที่ภาคตะวันออก ‘เติมทุนคู่พัฒนา’ หนุน ผปก. เดินหน้าผ่านวิกฤต

SME D Bank ลงพื้นที่ภาคตะวันออก ‘เติมทุนคู่พัฒนา’

หนุนผู้ประกอบการเดินหน้าผ่านวิกฤต พร้อมตรวจเยี่ยมชื่นชมกิจการลูกค้าธนาคาร

 

เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นายชาตรี เวทสรณสุธี รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ภาคตะวันออก

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นเข้าถึงบริการด้านการเงินและด้านการพัฒนา สามารถขับเคลื่อนผ่านวิกฤตโควิด-19 อาทิ สินเชื่อ SMEs Re-Start เสริมสภาพคล่องธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง เป็นต้น

โดยในโอกาสเดียวกันได้เข้าตรวจเยี่ยมชื่นชมกิจการลูกค้าธนาคาร ราย ‘เล็ก 6 กิโล (ล้งทุเรียน)’ บริการรับซื้อ-ขายทุเรียนคุณภาพทุกสายพันธุ์ หนึ่งในอุตสาหกรรมผลไม้ส่งออกระดับประเทศ มาตรฐาน GI จ.จันทบุรี

และ ราย ‘บริษัท เอช. เอช. พี แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด’ บริการซ่อมบำรุงและผลิตอุปกรณ์เครื่องจักร ซ่อมบำรุงเปลี่ยนแปลงงานเชื่อม เน้นโครงสร้างภายในโรงงานอุตสาหกรรม จ.ระยอง

โดย SME D Bank ได้เข้ามาสนับสนุน ‘เติมทุนคู่พัฒนา’ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการขนาดย่อย (Micro) จนปัจจุบันเติบโตมั่นคงยกระดับเป็นเอสเอ็มอีขนาดกลางที่มีศักยภาพ (MEs) ณ จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดระยอง