มูลนิธิปิดทองหลังพระ ผนึกกำลังกับเครือซีพี ดันมะพร้าวน้ำหอม บ้านทุ่งโป่ง สู่ธุรกิจชุมชนภายใต้โครงการเกษตรมูลค่าสูง

มูลนิธิปิดทองหลังพระ ผนึกกำลังกับเครือซีพี ดันมะพร้าวน้ำหอม บ้านทุ่งโป่ง สู่ธุรกิจชุมชนภายใต้โครงการเกษตรมูลค่าสูง ยกระดับสินค้าเกษตรและขยายตลาดสู่แม็คโคร

หนึ่งในสินค้าเกษตรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแม้เผชิญสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และยังทำตลาดได้ดีอย่างต่อเนื่อง คือมะพร้าวน้ำหอม บ้านทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พืชที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนในทุกมิติ ปัจจุบันตลาดมะพร้าวน้ำหอมในช่วงเวลานี้มีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนจึงทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด

นายรังสรร พุทธวงค์ ผู้จัดการทั่วไป หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือ เครือซีพี กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ มะพร้าวน้ำหอม บ้านทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ และเครือซีพี ทั้งด้านองค์ความรู้ การตลาดและช่องทางจัดจำหน่าย ล่าสุดได้นำผลิตภัณฑ์ขยายตลาดส่งจำหน่ายที่แม็คโคร ใน จ.ขอนแก่น โดยเกษตรกรเริ่มทยอยส่งผลผลิตที่มีความสมบูรณ์ กว่า 400 ลูก/ครั้ง และขยายโอกาสการจำหน่ายผลผลิตไปยังร้านอาหาร คาเฟ่ และรีสอร์ตต่างๆ สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอม บ้านทุ่งโป่ง มูลค่าหลักแสนบาทต่อเดือน และในอนาคตจะต่อยอดเข้าสู่โลตัสต่อไป

โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอม บ้านทุ่งโป่ง ต้องใช้มะพร้าวน้ำหอมในปริมาณที่เพิ่มขึ้นต่อ 1 รอบในการส่งจำหน่ายสู่แม็คโคร และในปี 2565 นี้มีเป้าหมายที่จะขยายตลาดเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้มะพร้าวน้ำหอมมากขึ้น ต้องให้ความสำคัญติดตามการเจริญเติบโตการติดจั่น เเละการจัดการเเปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและรวดเร็ว

นอกจากนี้ มูลนิธิปิดทองหลังพระ และเครือซีพีได้เข้ามาเฝ้าติดตามการส่งเสริมภายใต้โครงการเกษตรมูลค่าสูงอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรมากขึ้น เช่น ในอนาคตเน้นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการส่งออกสู่ตลาดตามหัวเมืองใหญ่ ในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ภัตตาคาร ต่างๆ เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคง และยกระดับธุรกิจชุมชนอย่างแท้จริง

ด้าน นายสังคม สิริขันธ์แสง เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมบ้านทุ่งโป่ง กล่าวว่า “รู้สึกดีที่มีคนคอยสนับสนุนความฝันของเกษตรกร เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลดีมาก ตั้งแต่เข้ามาสำรวจพื้นที่ ตลอดจน เรื่องของสายพันธุ์มะพร้าว ขั้นตอนการดูแลดิน น้ำ อีกทั้งคอยเป็นพี่เลี้ยงในทุกกระบวนการ เป็นตัวกลางหาตลาดให้ชุมชน พร้อมนำองค์ความรู้ที่ได้มาขยายพัฒนาธุรกิจให้เติบโตในวันข้างหน้า ขอขอบคุณการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทุกภาคส่วน ที่ส่งผลทำให้ชุมชนสามารถเติบโตและมีการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน”