Dow ปั้นเยาวชนไทย ออกแบบหุ่นยนต์ขนสินค้า เปิดตัวทีมชนะ

Dow ปั้นเยาวชนไทย ออกแบบหุ่นยนต์ขนสินค้า เปิดตัวทีมชนะ FIRST® Tech Challenge Thailand ครั้งที่ 3

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด และบริษัท แกลสซี่แลนด์ จํากัด เปิดตัว 3 ทีมผู้ชนะเลิศในเวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® Tech Challenge Thailand ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เวทีการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ FIRST® Tech Challenge THAILAND ครั้งที่ 3 Season 2021-2022 เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ร่วมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพันธมิตร

โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ STEM Education พรัอมพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การออกแบบ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในปีนี้ได้เปิดรับสมัครผู้ท้าชิงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 หรือเทียบเท่า ร่วมสร้างทีมจำนวน 4-10 คน เพื่อพิชิตภารกิจการขนส่งในหัวข้อ “FREIGHT FRENZY”

ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงงานปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ผู้จัดการแข่งขัน และผู้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ฯ นำความปลาบปลื้มสู่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่จะมีโอกาสได้ครองถ้วยพระราชทาน เพื่อเป็นเกียรติประวัติต่อตนเองและสถานศึกษา

รางวัล Winning Alliance Award (ชนะเลิศ) ได้แก่ ทีม Ezreal จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ และทีม CKK Robot Senior จากโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป้ายประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง FTC พร้อมทุนการศึกษาทีมละ 10,000 บาท

รางวัล Finalist Alliance Award : 1st Runner Up (รองชนะเลิศอันดับที่ 1) ได้แก่ ทีม BEN2ROBOT จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จ.ฉะเชิงเทรา และทีม Sparkle จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ได้รับถ้วยรางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร เหรียญเงิน FTC พร้อมทุนการศึกษาทีมละ 5,000 บาท

รางวัล Finalist Alliance Award : 2nd Runner Up (รองชนะเลิศอันดับที่ 2) ได้แก่ ทีม CKK-Robot Junior จากโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน และทีม TRANSFINITY จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ได้รับถ้วยรางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร เหรียญทองแดง FTC พร้อมทุนการศึกษาทีมละ 2,500 บาท นอกจากนี้ มีรางวัลพิเศษอีก 12 รางวัล และผู้เข้าร่วมการแข่งขันยังได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรทุกคน

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า Dow มีนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยทำงานคิดค้นนวัตกรรมสำหรับภาคอุตสาหกรรมอยู่ทั่วโลกมากกว่า 7,000 คน เราจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย เพราะจะเป็นรากฐานของการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมสนับสนุน เวที FIRST® Tech Challenge THAILAND ที่มุ่งส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมและพัฒนาหุ่นยนต์ เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ลงมือทำ และได้ฝึกใช้แนวทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยพัฒนาฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น และจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบ “สะเต็ม” หรือ STEM Education ซึ่งประกอบด้วย 4 สาขาวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) นำมาสู่การพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา การออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง

โดยในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อภารกิจในด้านการขนส่งให้ผู้เข้าแข่งขันแก้ไขโจทย์ที่คณะกรรมการกำหนดขึ้นมา เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ในการฝ่าด่านและอุปสรรคในระบบการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ หุ่นยนต์ที่เด็กๆ ได้ออกแบบขึ้นเองนี้มีโอกาสที่จะนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อการผลิตหุ่นยนต์ในเชิงพาณิชย์ใช้ในระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยได้ต่อไป

“แม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด ก็ยังมีนักเรียนให้ความสนใจในการสมัครเข้ามาถึง 19 ทีม และได้ทำการแข่งขันจนได้ผู้ชนะทั้งหมดโดยมีมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของความร่วมมือครั้งนี้” ดร.สิรินันท์ กล่าว