แฟลช เอ็กซ์เพรส ขยายบริการ เปิดตัว “แฟลช เอ็กซ์เพรส มาเลเซีย”  

แฟลช เอ็กซ์เพรส ประกาศเปิด “แฟลช เอ็กซ์เพรส มาเลเซีย” ลุยตลาดอาเซียนต่อ พร้อมสร้างทีมงานมืออาชีพกว่า 4,000 คน ชูนโยบาย รับฟรีถึงที่ ให้บริการ 365 วัน

นายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยแบบครบวงจร กล่าวว่า แฟลช เอ็กซ์เพรส ยังคงเดินหน้าตามเป้าหมายเพื่อขยายธุรกิจให้ครอบคลุมตลาด ASEAN ทั้งหมดตามทิศทางธุรกิจที่วางแผนไว้ โดยล่าสุดเปิด แฟลช เอ็กซ์เพรส มาเลเซีย

ซึ่งนับเป็นการขยายบริการครบ 3 ประเทศอย่างเป็นทางการ (ฟิลิปปินส์ ลาว และมาเลเซีย) การขยายไปสู่ประเทศมาเลเซียในครั้งนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศที่อุตสาหกรรม E-Commerce มีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยพบว่ามีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากถึง 89.6% ของจำนวนประชากร ส่งผลให้มีปริมาณการใช้ E-Commerce ที่สูงขึ้นตาม

อีกทั้ง รัฐบาลของมาเลเซีย ยังมีนโยบายสนับสนุนการค้าออนไลน์ อาทิ Malaysia Digital Economy Blueprint (MyDIGITAL) หรือแผนพิมพ์เขียวเศรษฐกิจดิจิทัลมาเลเซียระยะ 10 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงมาเลเซียไปสู่ประเทศเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีรายได้สูง

นายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

นอกจากนี้ ภาพรวมตลอดจนแนวโน้มตลาดออนไลน์พบว่า โดยเฉลี่ยร้อยละ 45 ของผู้บริโภคในมาเลเซียมีปริมาณการใช้จ่ายออนไลน์สูงขึ้นถึง 65% จากสถิติดังกล่าวจึงเอื้อต่อการขยายธุรกิจของแฟลชในการเข้าไปเป็นผู้ให้บริการ E-Commerce แบบครบวงจร ได้เป็นอย่างดี

“ประเทศมาเลเซียนับเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโต E-Commerce แบบก้าวกระโดด และมีกำลังการซื้ออันดับต้นๆ ของ ASEAN เรามองเห็นศักยภาพในภาพรวมของประเทศมาเลเซียจึงต้องการนำเอา Business Model ที่ประสบความสำเร็จแล้วในประเทศไทย มาประยุกต์ให้เข้ากับพฤติกรรมของลูกค้าผู้ใช้บริการและความต้องการของตลาดในมาเลเซีย โดยยังคงชูนโยบายการเข้ารับพัสดุฟรีถึงที่ เปิดให้บริการ 365 วัน และจุดเด่นด้านราคาที่คุ้มค่า ที่มาพร้อมกับมาตรฐานการให้บริการแบบพรีเมี่ยม ตลอดจนการนำเทคโนโลยีด้านไอที ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชั่นที่ง่ายต่อการใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ลดการสัมผัสและการเดินทาง ตลอดจนสามารถติดตามพัสดุ ตรวจสอบราคาค่าขนส่งด้วยตนเองผ่านทางแอพพลิเคชั่น

นอกจากการให้บริการด้านขนส่งแบบครบวงจร แฟลช มาเลเซีย ยังมีบริการอื่นๆ ที่ครอบคลุม E-Commerce แบบครบวงจร อาทิ การให้บริการด้าน Supply Chain ต่างๆ รวมไปจนถึงการให้บริการทางการเงิน และการให้บริการเทคโนโลยี (Flash AI) และบริการใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

แฟลช มาเลเซีย ปัจจุบันมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ (HUB) 10 แห่ง มีจุดบริการส่งพัสดุกว่า 100 แห่งทั่วประเทศมาเลเซีย และมีพนักงานรวมทั้งหมดประมาณ 4,000 คน โดยตั้งเป้าจะมีพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 คนภายในสิ้นปี 2565 ที่สำคัญ มียอดการจัดส่งพัสดุต่อวันเฉลี่ยมากกว่า 30,000 รายการ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปลายปี 2564 ที่ผ่านมา และนับเป็นประเทศที่ 3 ที่มีการขยายไปยัง ASEAN หลังก่อนหน้านี้เปิดในประเทศลาว และประเทศฟิลิปปินส์ ตามลำดับ