ศูนย์ 7 สนับสนุน SMEs เปิดเวทีสัมมนา มาตรฐานการผลิตอาหารด้านเชื้อจุลินทรีย์

ศูนย์ 7 สนับสนุน SMEs เปิดเวทีสัมมนาเจาะลึก “มาตรฐานการผลิตอาหารด้านเชื้อจุลินทรีย์”
ศูนย์ 7 สนับสนุน SMEs เปิดเวทีสัมมนาเจาะลึก “มาตรฐานการผลิตอาหารด้านเชื้อจุลินทรีย์”

ศูนย์ 7 สนับสนุน SMEs เปิดเวทีสัมมนาเจาะลึก “มาตรฐานการผลิตอาหารด้านเชื้อจุลินทรีย์”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ โดยศูนย์ 7 สนับสนุน SMEs เดินหน้าให้ความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs จะจัดงานสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “เจาะประเด็นการเสื่อมเสียของอาหารก่อนหมดอายุจากเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค” โดย รศ.ดร.อดิศร เสวตวิวัฒน์ สาขาการจัดการความปลอดภัยอาหาร คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพสินค้า บมจ.ซีพี ออลล์ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ SMEs นำไปประยุกต์ใช้ พร้อมยกระดับมาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 12.30-16.45 น. ผ่านระบบ Zoom ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมสัมมนา ฟรี ได้ที่ https://www.sme-sustainable.com/seminar-qa-mar22/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-286-7750

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ธนิกานต์ สงฤทธิ์ (เปิ้น) สำนักบริหารการสื่อสารองค์กร บมจ. ซีพี ออลล์ โทร. 02-071-1867