ดอยคำ ต่อยอดสายผลิต ผุด น้ำผึ้ง-แยม หลอด ตอบโจทย์คนยุคใหม่

ดอยคำ ต่อยอดสายผลิต ผุด น้ำผึ้ง-แยม หลอด ตอบโจทย์คนยุคใหม่ – สร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย

ด้วย บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงก่อตั้ง

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินงานตามพระปฐมบรมราชโองการ สืบสาน รักษา และต่อยอด ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 

โดยเมื่อวันที่ 7 มีนาคม .. 2565 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด โรงบรรจุหลอด สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งหลอด ตราดอยคำ และแยมหลอด 3 รสชาติ

ได้แก่ แยมสตรอว์เบอร์รี่ แยมเบอร์รี่รวม และมาร์มาเลดส้ม โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

พร้อมทอดพระเนตรสายการผลิต และเสด็จฯ ยัง โรงเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยพืช ทอดพระเนตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฟ้าทะลายโจรที่ให้ความเข้มข้นของสารแอนโดรกราโฟไลด์สูง

พร้อมทำกิจกรรมการวัดค่าสีผิวของผลสตรอว์เบอร์รี่ลูกผสมดอยคำ ทอดพระเนตรต้นเสาวรส ที่ทรงเพาะเมล็ดไว้เมื่อปี .. 2564 และทรงเก็บผลสตรอว์เบอร์รี่ตามพระอัธยาศัย

ล่าสุด โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) .เชียงใหม่ ได้พัฒนาและต่อยอดในสายการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งแบบหลอดและผลิตภัณฑ์ทาขนมปังแบบหลอดที่มาพร้อมดีไซน์ฝาบีบแบบใหม่ ที่ปาดง่าย กระจายได้ดี เพื่อให้ผู้บริโภคยุคปัจจุบันสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งสายการผลิตล่าสุดนี้ เป็นการพัฒนาและต่อยอดเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย

พร้อมกันนี้ เพื่อการเรียนรู้และการวิจัย ดอยคำได้ขยายพื้นที่ในส่วนของโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืชโดยมีการนำเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรสมัยใหม่มาค้นคว้า ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช

รวมถึงมีโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม ที่ออกแบบเป็นอาคารหลังคาโค้งคลุมพลาสติกแบบน็อกดาวน์ มีจำนวนทั้งหมด 14 หลัง

โดยแบ่งพื้นที่ให้เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเกษตรจากดอยคำ เข้าร่วมโครงการทดลองการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ในโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม และส่วนหนึ่งดอยคำใช้ทดลองปลูกสตรอว์เบอร์รี่ที่ได้ปรับปรุงสายพันธุ์ด้วย