นันยาง คว้า 2 รางวัล จากเวทีการประกวด MAT AWARD 2021

นันยาง คว้า 2 รางวัล จากเวทีการประกวด MAT AWARD 2021
นันยาง คว้า 2 รางวัล จากเวทีการประกวด MAT AWARD 2021

นันยาง คว้า 2 รางวัล จากเวทีการประกวด MAT AWARD 2021

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ดร.จักรพล จันทวิมล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด รับมอบรางวัลจากการประกวดแคมเปญการตลาด MAT Award 2021 (Marketing Award of Thailand 2021) จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

นันยาง คว้า 2 รางวัล จากเวทีการประกวด MAT AWARD 2021
นันยาง คว้า 2 รางวัล จากเวทีการประกวด MAT AWARD 2021

หลังแคมเปญ “นันยางแฮฟฟัน รองเท้านักเรียนสำหรับเด็กประถม เบา นุ่ม ไม่ต้องผูกเชือก” ได้สะท้อนไอเดียสร้างสรรค์ฝ่าวิกฤตโควิด คว้า 2 รางวัลสุดยอดแคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์ (Strategic Marketing) และแคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างคุณค่าของแบรนด์ (Brand Experience & Communication) มาครองได้สำเร็จ จากผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 73 ผลงาน จาก 44 องค์กรทั่วประเทศ

นันยาง คว้า 2 รางวัล จากเวทีการประกวด MAT AWARD 2021
นันยาง คว้า 2 รางวัล จากเวทีการประกวด MAT AWARD 2021

โดยแคมเปญนี้ ได้สะท้อนไอเดียสร้างสรรค์ฝ่าวิกฤตโควิด คงฐานลูกค้ารุ่นเด็กไว้อย่างเหนียวแน่น ตอบโจทย์ผู้ปกครองที่ต้องการลดเสี่ยงสัมผัสเชื้อ แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์ของนันยางที่สะท้อนแนวคิดทางการตลาดเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย และมีการนำกลยุทธ์มาแปรเป็นแผนปฏิบัติการที่สอดคล้อง ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ทางธุรกิจท่ามกลางการแข่งขัน และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับแบรนด์

ทั้งยังสามารถถ่ายทอดจุดยืนของแบรนด์แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านการสร้างประสบการณ์และการสื่อสารต่างๆ ส่งผลไปสู่การสนับสนุนสินค้าหรือบริการ กลายเป็นความจงรักภักดีในตัวแบรนด์ และนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจซึ่งนับเป็นความสำเร็จล่าสุดของนันยาง

นันยาง คว้า 2 รางวัล จากเวทีการประกวด MAT AWARD 2021
นันยาง คว้า 2 รางวัล จากเวทีการประกวด MAT AWARD 2021