กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการ “สูงวัยหัวใจยังเวิร์ค” รุ่น 1

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปั้นอินฟลูเอนเซอร์รุ่นเก๋า “สูงวัยหัวใจยังเวิร์ค” รุ่น 1 แล้วเสร็จ เตรียมเป็นดาวรุ่งในโลกโซเชียล

 

สังคมสูงอายุ หมายถึง สังคมที่สูงด้วยพลังส่งต่อ หล่อเลี้ยงชีวิต

(สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) ในหนังสือเรื่อง “สูงอายุเป็นน่าเป็นผู้สูงอายุ”)

 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เห็นความสำคัญจึงจัดโครงการ “สูงวัยหัวใจยังเวิร์ค” วัตถุประสงค์ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสังคม ได้รับความสนุกสนานได้รับความรู้และสาระที่เป็นประโยชน์ รวมกลุ่มเป็นชุมชนออนไลน์, รวมคนที่มีความสนใจคล้ายกันได้รับพลังจากการทำกิจกรรมเพิ่มคุณภาพชีวิต

รวมถึงสร้างช่องทางในการติดต่อกับโลกยุคใหม่อย่างไร้รอยต่อ โดยอบรมทักษะทางดิจิทัลแบบจับมือทำฟรี 3 หลักสูตร 3 วัน ได้รับความสนใจจากวัยอิสระ เข้าร่วมสมัครและอบรม พร้อมเตรียมต่อแถวเป็น “นักเล่าเรื่อง” และ “ว่าที่อินฟลูเอนเซอร์ดาวรุ่ง” ในโลกโซเชียล ณ ห้องมรกตชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ แบงคอก เมื่อเร็วๆ นี้

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กิจกรรมภายใต้ชื่อ “สูงวัยหัวใจยังเวิร์ค” มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ในการสร้างแนวทางการใช้เทคโนโลยีทางดิจิทัล, เพื่อให้ตอบสนองต่อทักษะการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น, เพื่อสร้างสรรค์และผลิตชิ้นงานสื่อที่สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีโอกาสในการสร้างอาชีพ, เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าใจสภาพของสังคมผู้สูงวัยในมิติด้านคุณค่าส่วนบุคคลและเชิงเศรษฐกิจของสังคม โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงวัยอายุ 50 ปีขึ้นไป

ในวันนี้ผมก็ได้เห็นแล้วว่าผู้สูงวัยมีศักยภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้และลงมือทำในเรื่องราวใหม่ๆ และหลายท่านเองก็ได้ประสบการณ์อัพสกิลทักษะออนไลน์ ผ่านการอบรม โดยผู้ร่วมอบรมมีอายุตั้งแต่ 51-75 ปี ในรูปแบบของการอบรมออนไลน์ จำนวน 3 วัน 4 ทักษะ ได้แก่

YOLD Creator นักผลิตสื่อวัยเก๋า อบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อลงบนแพลทฟอร์มออนไลน์, YOLD Digital Marketer นักขายออนไลน์วัยเก๋า, YOLD Online Tutor ครูออนไลน์วัยเก๋า การเปลี่ยนความรู้และทักษะให้เป็นรายการด้วยการสอนออนไลน์ และ YOLD Digital Literacy รู้ทันสื่อดิจิทัล ต่อต้านข่าวลวง ข่าวปลอม

มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน และลงพื้นที่บ่มเพาะจนเกิดความเข้าใจ ให้ทำได้และใช้เป็น ซึ่งในกระบวนการนี้นอกจากผมจะชื่นชมผู้สูงวัยที่ร่วมโครงการทุกท่านแล้ว ที่ขาดไม่ได้เลยคือ น้องๆ ที่เป็น “Digital Buddy” ที่มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาและสนับสนุน เสมือนลูกหลานที่คอยช่วยเหลือผู้ร่วมกิจกรรมให้ก้าวข้าม อุปสรรคในการพัฒนาทักษะทางดิจิทัล เป็นหน่วยสนับสนุนร่วมบ่มเพาะจนเกิดต้นแบบที่เป็นองค์ความรู้กลับคืนสู่สังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้รู้เท่าทันการใช้สื่อออนไลน์ และสามารถปรับตัวนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางรายได้และสร้างผลผลิตชุมชนได้”

นอกจากนี้ เหล่าตัวแทนอินฟลูเอนเซอร์รุ่นเก๋า อาทิ คุณณัฐรดา สุขสุธรรมวงศ์, คุณเพ็ญสุดา พิทักษานนท์กุล อายุ 60 ปี,  คุณนันทภา ขวัญแพรแก้ว อายุ 70 ปี ฯลฯ เผยสิ่งที่ได้รับจากการอบรมทักษะทางดิจิทัล (อบรมออนไลน์)

คุณณัฐรดา สุขสุธรรมวงศ์
คุณณัฐรดา สุขสุธรรมวงศ์
คุณเพ็ญสุดา พิทักษานนท์กุล
คุณเพ็ญสุดา พิทักษานนท์กุล
คุณนันทภา ขวัญแพรแก้ว
คุณนันทภา ขวัญแพรแก้ว

“การอบรมครั้งนี้ เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ก้าวเข้าสู่โซเชียล ปรับตัวให้เท่าทันโลก ซึ่งยุคนี้ถ้าเปิดรับเรียนรู้ก็จะสามารถทำทุกอย่างได้ไว คนแก่ตามไม่ทันโลก ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัย คำพูดนี้ไม่จริงเสมอไป ถ้าใจยังเวิร์ก อยากเรียนรู้ มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็ทันโลกได้ ยิ่งมีงานอบรมแบบนี้เป็นคอร์สจับมือทำ สอนเราให้เขียนบล็อก ลงเฟซ ถ่ายภาพ ตัดต่อ บรรยากาศสนุกสนาน ไม่ได้เหมือนอยู่ในห้องเรียน ถือเป็นอีกกิจกรรมที่ทำแล้วมีความสุขมาก ตอนนี้ก็มีแก๊งชวนเล่นติ๊กต็อกช่วงโควิด และคลิปสั้นๆ คลิปยาวๆ ลงช่องทางอื่นของตัวเอง ประโยชน์ที่ได้รับหลักๆ คือเพื่อคลายเครียด แต่ถ้าจะทำเงิน ทำการค้า ได้หลังจากนี้ด้วยถือเป็นกำไร ไม่ได้คาดหวัง อย่างน้อยได้พัฒนาสมองตลอดเวลาก็พอแล้ว”

สำหรับผู้สนใจ สามารถติดตามผลงานและกิจกรรมของโครงการครั้งต่อๆ ไป รวมถึงผลงานของอินฟลูเอนเซอร์วัยเก๋า รุ่นที่ 1 ได้ที่  Facebook : สูงวัยหัวใจยังเวิร์ค