SME D Bank ยกระดับเอสเอ็มอีไทย เติมความรู้ หนุนรวยด้วยออนไลน์

SME D Bank ยกระดับเอสเอ็มอีไทย เติมความรู้ หนุนรวยด้วยออนไลน์
SME D Bank ยกระดับเอสเอ็มอีไทย เติมความรู้ หนุนรวยด้วยออนไลน์

SME D Bank เดินหน้าพัฒนายกระดับเอสเอ็มอีไทย คลอดโปรแกรมเติมความรู้ เดือน ก.พ. 65 หนุนรวยด้วยออนไลน์

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เผยว่า SME D Bank เดินหน้าภารกิจธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย ยกระดับเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผ่านกิจกรรม “ด้านการพัฒนา” เป็นประจำต่อเนื่องตลอดทั้งปี

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เน้นให้ความรู้ด้านการทำตลาดออนไลน์ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างสูง และเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มรายได้ ขยายช่องทางตลาด ตอบเทรนด์โลกธุรกิจยุคปัจจุบัน ประกอบด้วย  

1. หลักสูตร “Reboot ธุรกิจ ทำน้อยแต่ได้ 100%” รุ่น 2 โดยวิทยากร คุณสุเมธ สุภา หรือ อ.ดิว จากสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พบกับเทคนิคเพิ่มยอดขายออนไลน์ บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม เป็นต้น จัดในวันที่ 22 ก.พ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

2. กิจกรรม “ฝากร้านฟรี SME D Bank 2022” รุ่นที่ 2 โดยวิทยากรพิเศษเจ้าของธุรกิจโรงแรมชื่อดัง มาถ่ายทอดเคล็ดลับทำตลาดออนไลน์จนประสบความสำเร็จ ได้แก่ คุณอติภัทร  ด่านภัทรวรวัฒน์ เจ้าของธุรกิจ “แพ 500 ไร่” และคุณฐภูมิ โล่กันภัย เจ้าของโรงแรมแมว “โคฟูกุ”

รวมถึง เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม โปรโมตสินค้า ฟรี! ผ่านช่องทางของธนาคาร เช่น เพจ Powersmethai และเว็บไซต์ wdev.smebank.co.th เป็นต้น รวมถึง ได้รับความรู้เตรียมความพร้อมเข้าสู่แหล่งเงินทุน จัดในวันที่ 22 ก.พ. 2565 เวลา 13.30-16.00 น.

3. หลักสูตร “มาตรการ THAILAND PLUS PACKAGE เพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้ให้กับกิจการ รุ่น 2” เรียนรู้และเข้าใจสิทธิประโยชน์ทางภาษี ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ จัดในวันที่ 24 ก.พ. 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

และ 4. หลักสูตร “TikTok For Business” โดยวิทยากร ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ หรือ โค้ชโซอี้ เจาะลึกการตลาดออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่น TikTok ทั้งเทคนิคการเขียน การถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอแบบมืออาชีพ จัดในวันที่ 25 ก.พ. 2565 เวลา 09.00-11.00 น.

สำหรับทั้ง 4 กิจกรรม จัดผ่านระบบออนไลน์ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมได้ฟรี ติดต่อฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ โทร. 02-265-4494 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357