สธ. ร่วม พันธมิตร เปิด ตลาดกลางธุรกิจการแพทย์-สุขภาพออนไลน์ ครั้งแรก

สธ. ร่วมพันธมิตรผู้จัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 เปิด อีมาร์เก็ตเพลส ตลาดกลางธุรกิจทางด้านการแพทย์และสุขภาพออนไลน์ครั้งแรกของไทย เชื่อมผู้ประกอบการไทยกับทั่วโลก

กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้านโยบายสร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก ล่าสุดจับมือ สสปน. ททท. สสส. พันธมิตรผู้จัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 เปิด อีมาร์เก็ตเพลส ตลาดกลางสำหรับธุรกิจทางด้านการแพทย์และสุขภาพออนไลน์ ครั้งแรกของประเทศไทย สร้างโอกาสผู้ประกอบการไทยเชื่อมต่อคู่ค้าทั่วโลก

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการส่งเสริมและการพัฒนา อีมาร์เก็ตเพลส ตลาดกลางสำหรับธุรกิจทางด้านการแพทย์และสุขภาพออนไลน์ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรผู้จัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ประกอบด้วย

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า อีมาร์เก็ตเพลส เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) อันประกอบด้วยศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาล (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) และศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ให้สมบูรณ์มากขึ้น

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

อีมาร์เก็ตเพลส ที่เกิดขึ้นนี้เป็นตลาดกลางออนไลน์สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจในกลุ่มด้านการแพทย์และสุขภาพครั้งแรกของประเทศไทย ช่วยส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจที่มีมูลค่าสูงนี้สามารถขยายตัวและเติบโตได้เพิ่มมากขึ้น

ถือเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่ากระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการที่จะได้เข้ามาใช้งานในระบบอีมาร์เก็ตเพลส เพื่อเชื่อมต่อธุรกิจและเป็นโอกาสที่จะได้พบกับคู่ค้าทั่วโลก พร้อมทั้งยังสามารถเจรจาการค้า สร้างพันธมิตรเพื่อความร่วมมือในด้านการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการกับผู้ประกอบการและนักลงทุนจากทั่วโลกได้ง่าย สะดวก รวดเร็วมากขึ้น ช่วยลดข้อจำกัดและอุปสรรคด้านการเดินทางในสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ทั่วโลก

นอกจากนี้ อีมาร์เก็ตเพลส ที่เกิดขึ้นยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย ที่มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซึ่งมีความเชี่ยวชาญสูง ทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี

อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ความก้าวหน้าด้านการผลิตยาและเวชภัณฑ์ ความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ ความเป็นเลิศด้านการบริการ รวมถึงสนับสนุน ส่งเสริม เพิ่มมูลค่าให้แก่สมุนไพรไทย แพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพแบบไทย ให้ชาวต่างชาติได้รู้จักมากขึ้นด้วย

การใช้งานอีมาร์เก็ตเพลสนั้น ผู้ใช้งานฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถใช้งานได้ ทั้งค้นหารายชื่อผู้ประกอบการธุรกิจ ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ จากฐานข้อมูลผู้ประกอบการไทยและทั่วโลกสามารถจับคู่ธุรกิจ นัดหมายเพื่อเจรจาการค้าและธุรกิจ

รวมถึงได้ข้อมูลด้านต่างๆ ของการจัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2565 ซึ่งคาดว่าการเปิดอีมาร์เก็ตเพลสในครั้งนี้จะสร้างมูลค่าการค้าและการเจรจาธุรกิจให้เกิดขึ้นในระดับสูง โดยผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานอีมาร์เก็ตเพลสได้ที่ http://www.thailandhealthexpo.com

สำหรับงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 เป็นงานมหกรรมแสดงศักยภาพความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขครั้งยิ่งใหญ่ของไทย จัดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้เห็นถึงความพร้อม ความสามารถ และความก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย

รวมถึงยังเป็นการจัดงานที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก (Medical and Wellness Hub) พร้อมทั้งยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้แก่สมุนไพรไทย แพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพแบบไทย ทั้งยังสนับสนุนความร่วมมือและเชื่อมโยงผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ของไทยกับผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพทั่วโลกอีกด้วย

สำหรับผู้สนใจรายละเอียดการจัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2565 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 1-3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.thailandhealthexpo.com Facebook : Thailand International Health Expo 2022 หรืออีเมล [email protected]